Har du erfaring med overvann, reguleringsplaner og/eller byggesaker?

Plankoordinator VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring med overvann, reguleringsplaner og/eller byggesaker?

Avdelingen Vann og avløp dekker kommunens oppgaver når det gjelder planlegging og drift av vann og avløp. I tillegg til egne planer og prosjekter, sørger avdelingen for å gi faglige innspill til reguleringsplaner og uttalelser i byggesaker. For å sikre en god koordinering av de faglige innspillene søker vi en engasjert medarbeider som kan bidra til at avdelingen får medvirket i tidlig fase av ulike byggeprosjekter. Du vil være med på å påvirke utviklingen av kommunal infrastruktur, og vil være et bindeledd mellom VA-fagfolk og kommunens avdelinger for byggesak og arealplan.

Nordre Follo kommune har mange spennende prosjekter, både som byggherre og som premissleverandør til eksterne utbyggere.

Vi søker deg som har jobbet med overvannsproblematikk, vann- og avløpsanlegg, byggesaksbehandling og/eller reguleringsplaner.   

Arbeidsoppgaver

  • sørge for tidlig involvering og innspill i plansaker frem til vedtatt reguleringsplan
  • ivareta VA-avdelingens interesser gjennom avtaler med grunneiere og private utbyggere
  • sørge for at det blir gitt VA-faglige innspill i byggesaker

Avhengig av kompetanse og interesse vil oppgavene også kunne omfatte arbeid med overordnede planer og detaljplaner og utarbeidelse av politiske saksfremlegg.

Kvalifikasjoner

  • primært høyere utdanning innenfor teknisk planlegging – annen type utdanning vil bli vurdert hvis du har relevant erfaring
  • gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig på norsk
  • gode IKT-kunnskaper

Befolkningsvekst og klimaendringer er utfordringer som krever kompetanse og evne til å tenke ut langsiktige løsninger innenfor den kommunale infrastrukturen og miljø.
Ny kunnskap og teknologiforståelse er også kvalifikasjoner vi vil legge vekt på.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er åpen og ansvarlig, som har interesse for IKT og kan tenke nytt og spille på lag.

Arbeidssted: Teglveien 18A, 1400 Ski

Kontaktpersoner

Stig Bell
Avdelingsleder
Mobil: 976 82 287

Hvem er Nordre Follo kommune ?

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.