Har du en mastergrad innen planfag og ønsker en karriere som prosjektleder?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane – vil du være med?

Har du en mastergrad innen by- og regionplanlegging, arealplanlegging, fysisk planlegging eller lignende, og stor interesse for prosjektledelse? Da kan Bane NORs traineeprogram i prosjektledelse være noe for deg!

Bane NOR drifter og utvikler det norske jernbanenettet. Vi har ansvaret for flere av Norges største landbaserte prosjekter. Prosjektene våre kan være hektiske, med engasjerte kollegaer som har kjærlighet til faget sitt. Den store satsingen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet. Alle som har fullført traineeprogrammet arbeider nå i sentrale roller i Bane NOR eller i jernbanesektoren, og vi tror de også har blitt smittet av entusiasmen vår.

Siden 2008 har vi bygget opp et stort traineemiljø som du vil bli del av. Vi støtter din faglige og personlige utvikling med en mentor som følger deg hele veien, og med fagnære veiledere i praksisperiodene.

Aktuelt arbeidssted for tranieeprogram prosjektledelse: Oslo

Oppstart: Medio august 2018

Arbeidsoppgaver
 • Gjennom vårt toårige traineeprogram og tett samarbeid med andre dyktige prosjektledere og fagpersoner blir du godt kjent med mulighetene internt. Du skal utføre arbeidsoppgaver i prosjekter i forskjellige faser.
 • Du bidrar til konkret forbedring av togtilbudet over hele landet, og får stadig mer ansvar. Oppgavene vil være innen planlegging, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse.
 • Målet er at du skal opparbeide deg nok kunnskap og erfaring til å lede eller planlegge egne prosjekter. Retningen på din karriere er du med på å styre selv.
 • Noen av prosjektene som er spesielt aktuelle nå kan du lese mer om ved å klikke her. Lyst til å se hvordan din arbeidsdag som trainee hos oss kan bli? Følg vår Facebook-side Bane NOR Karriere.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Du
 • - er ferdigutdannet eller snart ferdigutdannet med master fra by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, arealplanlegging, fysisk planlegging eller lignende planfaglig masterutdannelse
 • - har gode resultater fra utdanningen din
 • - har relevant erfaring fra verv og/eller arbeidsliv
 • - engasjerer deg i omgivelsene dine
 • - ønsker å utvikle deg til å bli en prosjektleder eller fagperson og lære underveis
 • - må kunne snakke og skrive flytende norsk
 • I tillegg ber vi deg laste opp karakterer/vitnemål fra høyere utdannelse. Dersom du er under utdannelse, ber vi deg laste opp siste tilgjengelige karakterer.
Vi tilbyr
 • - fast ansettelse fra første dag
 • - toårig lønnet traineeprogram
 • - tre praksisperioder innen planlegging, bygging og fordypning i prosjektledelse
 • - oppfølging fra veileder som selv er prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder eller annen relevant fagperson
 • - egen mentor gjennom 2 år
 • - kursing ved Bane NORs prosjektskole, basert på internasjonal prosjektteori som PM-book, med eksempler fra Bane NORs virksomhet
 • - en karrierefremmende stilling hos en organisasjon som planlegger, bygger og drifter en bærekraftig samfunnsressurs
 • - p.t. fribillett på tog
 • - lønn etter kvalifikasjoner
 • Som trainee i Bane NOR forplikter du deg ved ansettelse til en bindingstid i to år utover ditt to-årige traineeprogram. Mer informasjon vil bli gitt ved et eventuelt avansement i intervjuprosessene.
 • Hvis du ønsker å lese mer om vårt traineeprogram kan du besøke våre hjemmesider. Ved eventuelle spørsmål vedrørende f.eks. rekrutteringsprosessen ta kontakt med Experis på banenortrainee@no.experis.com.

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon