Har du det som skal til for å møte morgendagens trusselbilde innen informasjonssikkerhet?

IT-sikkerhetsansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Aldri har endringene i samfunnet vært flere, eller kommet raskere, enn nå. For at helsetjenesten skal løse sitt samfunnsoppdrag, er vi avhengige av å drifte og utvikle sikre, digitale løsninger.

Hemit leverer IKT-tjenester til Helse Midt-Norge, og trygger god og sikker sykehusdrift nå og for framtida.

Vi søker nå etter ny IT-sikkerhetsansvarlig til å lede vårt arbeid med informasjonssikkerhet. Vi er på jakt etter deg som er engasjert, fremtidsrettet og har høy faglig kompetanse.

Vår nye sikkerhetsansvarlige blir en del av teamet som har det overordnede ansvaret for IT-sikkerhetsarbeidet i Hemit. Som IT-sikkerhetsansvarlig vil du ha det strategiske og forvaltningsmessige ansvaret for styringssystemet for informasjonssikkerhet, og være en nøkkelperson i det regionale nettverket for IT-sikkerhet og personvern. Forøvrig blir du en del av et fremadrettet og voksende IT-miljø, med mennesker som støtter hverandre og som er stolte over jobben sin.

Stillingen er organisert i Hemits stab, og har kontorsted Trondheim.

Se andre ledige stillinger i Hemit ved å gå inn på lenken: https://hemit.no/jobb-og-karriere/ledige-stillinger

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar og ansvar for planlegging, koordinering og oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet i Hemit
 • Bidra til faglig utvikling, samt planlegge og gjennomføre intern opplæring
 • Videreutvikling og vedlikehold av styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Ansvar for risikostyringsmetodikk og gi støtte til gjennomføring av risikovurderinger innen IT-sikkerhet
 • Bidra til at ledelsen i Hemit til enhver tid har et oppdatert risikobilde
 • Bidra til gjennomføring av interne sikkerhetsrevisjoner i Hemit
 • Rådgivning og faglig veiledning innenfor IT-sikkerhet og personvern
 • Samhandling med teknologimiljøer og prosjektorganisasjoner

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning; IKT-fag, juridiske fag, administrasjon og ledelse
 • Kunnskap og erfaring i arbeid med IT-sikkerhet
 • Kunnskap og erfaring med risikostyring
 • Kjennskap om lovverk som regulerer informasjonssikkerheten
 • Erfaring med å vurdere trusselbilde og aktuelle utviklingstrekk som berører IT-sikkerhet

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, brukerorientert og evne til å utfordre
 • Evne til å arbeide selvstendig, analytisk, systematisk og målrettet
 • Evne til å samarbeide, motivere og skape gode interne og eksterne relasjoner
 • Evne til å undervise og gi råd om IT-sikkerhetsarbeid
 • Du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Arbeidssted: Abels gate 9, 7030 Trondheim

Kontaktpersoner

Tove Løkken Prestmo
Kvalitetssjef
Telefonnummer: 93 03 92 45

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 360 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.