Har du bakgrunn innen prosjektledelse, digitalisering og IT-drift?

IT-ansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NJFF er en landsdekkende organisasjon for jegere og fiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske. Vi har rundt 110.000 medlemmer, fordelt på 570 lokalforeninger og 19 fylkeslag. Nå søker vi etter en IT-ansvarlig som skal være vår fremste ressursperson for vår infrastruktur. Du skal ikke bare serve oss i administrasjonen, men også ha ansvar for IT i hele organisasjonen.

Vi søker deg med bakgrunn fra digitalisering og IT-drift. Du er opptatt av å sikre gode brukeropplevelser både i front-end og back-end. Du er opptatt av samhandling, forbedring, sikkerhet, personvern og stabilitet. Du tar initiativ til digitaliseringsprosesser med mål om å forenkle hverdagen for alle brukere av NJFFs systemer.

Du har erfaring innen prosjektledelse, leverandøroppfølging og har vært med på digitaliseringsprosesser tidligere. Du er opptatt av muligheter ved datafangst og analyse. Du er oppdatert på gjeldende juridisk rammeverk for IT-løsninger og du er etisk bevisst med tanke på personvern. 

Du vil ha ansvar for:

 • Videreutvikling av NJFFs digitale tjenester og intern/ekstern brukertilfredshet.            
 • Drifte eksisterende infrastruktur – medlemssystem (Microsoft Dynamics CRM), lønn/regnskap (Visma), nettportaler med mer.
 • IT- og digitaliseringsrådgivning for organisasjonen.
 • Å være endringsagent i sentrale utviklings- og digitaliseringsprosesser.
 • Beredskapen, og løpende oppfølging av IT-sikkerhet.
 • Anskaffelser av IT-infrastruktur og inngåelse av lisensavtaler, drifts- og vedlikeholdsavtaler.
 • Styring og oppfølging av prosjekter og eksterne leverandører.

Vi ønsker at du har:

 • Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå.
 • God forståelse for IT-miljøer, og erfaring med og fagkunnskap om IT-infrastruktur.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Økonomisk forståelse.
 • Gode analytiske evner.
 • Evnen til å kunne omsette teknisk språk til daglig tale og sikre forståelse i hele organisasjonen.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Vi ønsker at du er:

 • Strukturert og selvstendig.
 • Innovativ og endringsorientert.
 • Operativ og serviceinnstilt.
 • Initiativrik.
 • Ansvars- og resultatbevisst.
 • Pragmatisk og løsningsorientert.

Vi tilbyr: 

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Send CV og søknad innen 3. november 2019. Ta kontakt hvis spørsmål.

Kontaktpersoner

Beate Krokan Carlsson
Administrasjonssjef
Telefonnummer: 66 79 22 10
Mobil: 400 36 137
Tine Rye-Sølvberg
Personalkonsulent
Telefonnummer: 66 79 22 09
Mobil: 934 95 060

Hvem er ArbeidsgiverNorges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)?

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske. Vi har rundt 110.000 medlemmer, fordelt på 570 lokalforeninger og 19 fylkeslag.

Ved hovedkontoret på Hvalstad i Asker er vi ca. 40 ansatte. I tillegg har vi ansatte medarbeidere i alle fylker. Forbundet utgir bladet Jakt & Fiske, som er landets største jakt- og fiskemagasin, med et månedlig opplag på 85 000 eksemplarer som leses av 210 000 personer.