Har du bachelor eller master innen RAMS/vedlikeholdsfag og ønsker karriere innen drift og vedlikehold? Søk traineeprogram drift og vedlikehold!

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane – vil du være med?

Har du bachelor eller master med studieretning innenfor RAMS, vedlikehold, vedlikeholdsstyring, ERP og produksjonsteknikk eller eller lignende? Dakan Bane NORs traineeprogram i drift og vedlikehold være noe for deg!

Det finnes allerede over 4000 km med skinner i Norge. Å sikre optimal drift og vedlikehold på eksisterende infrastruktur er en viktig oppgave for oss.For å bidra til å løse fremtidens utfordringer og bygge fremtidens organisasjontrenger vi deg som på sikt ønsker å jobbe strategisk med vedlikeholdsstyring på jernbaneinfrastruktur.

Gjennom ti år har vi bygget opp et stort traineemiljø som du vil bli del av. Vistøtter din faglige og personlige utvikling med en mentor som følger deg heleveien, og med fagnære veiledere i praksisperiodene.

Aktuelt arbeidssted for traineeprogram drift og vedlikehold: Oslo.

Oppstart: 10 august 2020 

Arbeidsoppgaver

Gjennom vårt 19 måneders traineeprogram og tett samarbeid med andre dyktige prosessledere og fagpersoner blir du godt kjent med mulighetene internt. Du skal utføre arbeidsoppgaver i forskjellige faser av levetiden for infrastrukturen, dette innebærer både prosjekter og drift og vedlikehold.

Målet er at du skal opparbeide deg nok kunnskap og erfaring til å lede og delta i vedlikeholdsprosesser for infrastrukturen. Retningen på karrieren din er du med på å styre selv.

Vil du se hvordan din arbeidsdag som trainee hos oss kan bli? Følg vår Facebook-side Bane NOR Karriere.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater som er ferdigutdannet eller snart ferdig med bachelor eller master med studieretning innen RAMS, vedlikeholdsstyring, produksjonsteknikk eller lignende teknisk bakgrunn. For den ene stillingen er gode IT-kunnskaper og forståelse for ERP en fordel.

Du må ønske å utvikle deg til en rolle som prosessleder eller sentral fagperson og lære underveis. Det er et krav at du snakker og skriver flytende norsk. Du må også forstå og kunne lese engelsk.

Vi ber deg laste opp karakterer/vitnemål fra høyere utdannelse. Dersom du er under utdannelse, ber vi deg laste opp siste tilgjengelige karakterer.

Personlige egenskaper

Vi ønsker kandidater som trives både med selvstendig arbeid og teamarbeid og å løse relevante problemstillinger i tverrfaglige arbeidsmiljø. Du må være interessert i å lære og utvikle deg.

Vi tilbyr

  • Fast ansettelse fra første dag i et 19 måneders lønnet traineeprogram
  • Tre praksisperioder innen drift og vedlikehold med oppfølging fra veileder som selv er prosessleder eller annen relevant fagperson
  • Kurs ved Bane NORs prosjektskole, basert på internasjonal prosjektteori som Prince2 og PM-book med eksempler fra Bane NORs virksomhet
  • En stilling med karrieremuligheter i en organisasjon som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fremtidens jernbane
  • For tiden personalbillett på NSBs tog i Norge
  • Lønn etter kvalifikasjoner

Som trainee i Bane NOR forplikter du deg ved ansettelse til en bindingstid i to år etter at du har gjennomført traineeprogrammet. Mer informasjon vil bli gitt i intervjuprosessen.  

Hvis du ønsker å lese mer om vårt traineeprogram kan du besøke våre hjemmesider. Ved eventuelle spørsmål vedrørende rekrutteringsprosessen ta kontakt med Experis på banenortrainee@no.experis.com.

Her kan du se vår tidligere trainee Emilie som forteller om karrieremuligheter i Bane NOR.

Kontaktpersoner

Experis

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger