Gruppeledervikar Kunde- og trafikkinformasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juli, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er et ledig vikariat som gruppeleder ved Kunde- og trafikkinformasjon (KTI) Oslo fra 01.09.2017.
Gruppeleder arbeider operativt i turnus med vakter dag, kveld og natt.

Arbeidsoppgaver

  • Operativ fagleder for gruppen toginformatører i Oslo
  • Ansvar for å støtte toginformatørene på landsbasis
  • Overordnet ansvar for leveransen til KTI Oslo på sitt skift
  • Faglig oppfølging av de enkelte toginformatørene
  • Utvikling, oppfølging, kvalitetssikring og evaluering av kunde
  • og trafikkinformasjonsarbeidet
  • Gi de reisende informasjon om toggangen gjennom leveranse av sanntidsdata til eksterne aktører og interne kanaler, blant annet høyttaler
  • og skiltanlegg på stasjonene
  • Koordinere aktiviteter og samhandle med vaktleder og togselskapene i forbindelse med avvik
  • Koordinere det operative arbeidet knyttet til planlagte avvik
  • Gruppeleder må regne med å delta i utviklings
  • og forbedringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring som toginformatør
  • God kjennskap til KTIs standard for Kunde
  • og trafikkinformasjon
  • Høy kompetanse på KARI-systemet
  • Forstår kundebehovet og har et høyt kundefokus
  • God trafikkforståelse
  • Kjennskap til sektoren og interne og eksterne samarbeidspartnere
  • God kjennskap til hvordan andre systemer påvirker leveransen
  • Beherske bruk av MS-Office-applikasjoner
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

  • Gode lederegenskaper med evne til å være tydelig og synlig
  • Kundeorientert, strategisk og analytisk
  • Gode samarbeids
  • og kommunikasjonsevner
  • Evne til å inspirere og motivere
  • Evne til å skape et godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Kristine Pettersen
Telefonnummer: (+47) +92288545

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger