Gruppeleder drift avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For å sikre bærekraftig drift og utvikling av anlegget for rensing av avløpsvann søker NRA IKS etter gruppeleder drift avløp.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Personalansvar for 14 driftsoperatører og 2 sjåfører
 • Ansvar for organiseringen av den daglige driften på renseanlegget og pumpestasjoner, herunder optimalisering og videreutvikling av anleggene.
 • Ansvar for organisering og den daglig driften av gruppe drift overvåking
 • Lede arbeidet for å sikre myndighetskrav, internkontroll og HMS.
 • Delta i utvikling av nyanlegg
 • Sørge for godt samarbeid med andre grupper i drift og andre avdelinger i selskapet.
 • Bidra til utvikling av selskapets kjerneverdier og fremtidsmål om å være anerkjent som ledende i bransjen.
 • Stillingen må påregne å delta i en vaktordning.
 • Som gruppeleder avløp rapporterer du til Avdelingsleder Drift.

 

Vi ønsker at du:

 • Har ingeniørhøgskole eller relevant fagbrev.
 • Relevant erfaring og oppnådde resultater kan erstatte formell utdannelse.
 • Har ledererfaring, gjerne fra prosessanlegg og/eller fra vannbehandling/avløpsrensing.
 • Har erfaring med bruk av IT-verktøy, herunder bruk av prosesstyringssystemer.
 • Liker å jobbe operativt, kan motivere medarbeidere og skape velfungerende team.
 • Er strukturert, fleksibel og kan jobbe målrettet og effektivt.
 • Har evne til å jobbe systematisk og selvstendig.
 • Har stor arbeidskapasitet og svært gode samarbeidsevner.
 • Lar deg motivere av kontinuerlig forbedringsarbeid.

Du må også kunne takle å ha mange baller i lufta og prioritere arbeidsoppgaver og gjøremål i riktig rekkefølge.

Søkeren må førerkort kl B.

 

Vi kan tilby

 • Jobb i en fremtidsrettet, kvalitetsorientert og miljøfokusert organisasjon
 • Spennende oppgaver i et kompetent og engasjert fagmiljø, herunder varierte oppgaver med gode muligheter for videre faglig utvikling.
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø med stort fokus på trivsel.
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Konkurransedyktig lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

 

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i kollektiv pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Tiltredelse snarest mulig.

Kontaktpersoner

Markus Rawcliffe
Avdelingsleder Drift
Telefonnummer: 64 84 54 00
Mobil: 988 27 289

Hvem er Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS?

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. Felles administrasjon bidrar til kostnadseffektiv drift og god koordinering av virksomhetene. I selskapene er det totalt 89 ansatte. 

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktor. Vannforsyning og rensing av avløpsvann er en forutsetning for moderne samfunnsutvikling, og må ligge i forkant av befolkningsutviklingen. 

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden