Gruppeleder - DLE

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lyse Elnett AS har ansvar for Det Lokale Eltilsyn (DLE)

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE har som formål å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet.

Lyse Elnett søker nå etter ny gruppeleder DLE 

Arbeidsoppgaver:

Gruppeleder DLE vil være faglig ansvarlig for DLE samt forestå tilsynsaktiviteten i Lyse Elnetts område. Herunder daglig ledelse av tilsynsingeniørene.

 • Sikre at lovpålagte tildelte oppgaver blir løst på best mulig måte
 • Utarbeide og revidere årlige tilsynsplaner
 • Samarbeide tett med andre tilsynsorganer lokalt og sentralt (DSB)
 • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning
 • Utarbeide lovpålagte rapporter til tilsynsmyndighet basert på løpende aktivitet

Kvalifikasjoner:

 • Krav om godkjent installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg
 • Ønske om gjennomført Teknisk fagskole eller tilsvarende  
 • Erfaring fra, eller kjennskap til installatørbransjen
 • Gode lederegenskaper
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Må være villig til å avlegge Lovpålagt prøve fra DSB for DLE ansvarlige ved ansettelse

De kandidatene vi søker etter må kunne kjenne seg igjen våre konsernverdier; Tydelige, ansvarlige og modige lagspillere.

Vi kan tilby spennende oppgaver i et godt og uformelt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig utvikling. Lyses medarbeidere har i tillegg gode velferdstiltak, ekstra feriedager og gode forsikringsordninger.

For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst kontakt Lars Andre Kalve. HR-konsulent Sharron Moti svarer på personalrelaterte spørsmål. 

Kontaktpersoner

Lars André Kalve
Avdelingsleder
Sharron Moti
HR konsulent

Hvem er Lyse Elnett AS?

Lyse Elnett AS er det lokale nettselskapet til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Strand, Time, Gjesdal, Hjelmeland og Kvitsøy. Nettselskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i regionen. Viktige oppgaver er analyser, drift og vedlikehold av eksisterende nett, nettutredninger og tidligfase prosjekter, samt utbygging av re- og nyinvesteringsprosjekt i strømnettet. Selskapet har kontor ved Tronsholen i Sandnes.

Selskapet står foran store investeringer spesielt i regionalnettet de neste 10-20 årene.

Lyse Elnett er et heleid datterselskap i Lyse konsernet, et industriselskap innen energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekom-produkter, samt bygging og drift av infrastruktur. Les mer her