Gruppekoordinator/prosjektleder vei

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi gjennomfører anleggsprosjekter for å tilrettelegge byen for fremtiden. Hos oss får du være med å skape en bedre by å leve og bo i. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.

Plan og anleggsavdelingen består av 40 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Avdelingen har ansvar for å prosjektere og bygge offentlige gater samt vann- og avløpsanlegg i Stavanger. Gjennomføringen av prosjektene skjer både i egenregi og ved bruk av konsulenter/entreprenører. Avdelingen har et nært og godt samarbeid med interne fagmiljøer innen landskapsarkitektur, vei, vann og avløp. Vi er gode på å samhandle med eksterne aktører og har et godt utviklet samarbeid med for eks. Statens Vegvesen, Fylkeskommunen, IVAR og Lyse.

Vi bygger for fremtiden og vi er stolte av å kunne bidra med viktige samfunnsoppgaver. Vi tilrettelegger infrastrukturen i store utbyggings- og transformasjonsområder. Vi separerer avløpsnettet og skifter ut gamle ledninger i byen. Vi jobber med sykkelprosjekter, vi bygger gatetun og miljøgater, vi jobber med trafikksikkerhetsprosjekter og vi jobber med vei- og uteroms prosjekter i sentrum.

Nå trenger vi deg til å koordinere oppgaver og fag i den nyetablerte veigruppen

Veigruppen består av 8 dyktige medarbeidere, fordelt på prosjektledere, prosjekteringsledere og byggeledere/kontrollingeniører. Vi jobber både med store og små prosjekter. Vi gjennomfører prosjekter som er finansiert både fra Stavanger kommune og fra bymiljøpakken. Veigruppens samlede investeringsvolum er over 100 millioner per år.  Vi har det kjekt sammen og gleder oss til å ansette nye kollegaer.

Arbeidsoppgaver

 • Som gruppekoordinator har du ansvar for samordning av faglig kompetanse samt fordele prosjekter mellom medarbeiderne. Sammen med seksjonsleder og gruppekoordinatorene for Utbygging respektive VA bidra til å utvikle seksjonens arbeid- og ansvarsområde i ønsket retning. Stillingen innebærer
 • ikke personalansvar.
 • Du har også egne prosjekter. Som prosjektleder skal du lede vei-prosjektet fra forprosjekt til overlevering av ferdig anlegg. Du har ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet gjennom hele prosjektperioden. I planleggingsfasene jobber du sammen med prosjekteringsledere for å løse dine oppgaver. I anleggsfasen leder du prosjektet sammen med en byggeleder som har det daglige ansvaret for anleggsgjennomføringen.

Kvalifikasjoner

 • Du er ingeniør eller sivilingeniør eller har tilsvarende kompetanse.
 • Du har minimum 5 års relevant erfaring med prosjektledelse/prosjekteringsledelse/konsulentstyring/byggeledelse av vei-prosjekter.
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil vektlegges.
 • Du er engasjert og motivert. Du er positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner. Du er kvalitetsbevisst, strukturert og tar ansvar.  Du leder prosjekter på en trygg og effektiv måte.

Vi tilbyr

 • Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger.
 • Stillingskode 845140 Prosjektleder
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Tord Carlsson
Seksjonsleder Plan
Telefonnummer: 948 96 292

Hvem er Stavanger kommune?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.