Grunnervervsspesialist

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging,utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele Inter City-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet Norges største samferdselsprosjekter er i gang, ogdu har muligheten til å være med. Vi vil legge til rette for en viktig utvikling i de byer og tettsteder som får nytte av et forbedret togtilbud og nye muligheter for by- og tettstedsutvikling.Vi søker etter en senior Grunnervervspesialist som skal bidra til følgende

Arbeidsoppgaver

 • Gi faglig bistand innen grunnerverv som bidrar til profesjonell gjennomføring av våre prosjekter i alle faser
 • Bistå med å etablere og følge opp Bane NORs styrende dokumentasjon innen grunnerverv Bistå med god kompetansestyring i divisjonen Bane NOR på tvers av prosjektene innen grunnerverv
 • Bistå saksbehandling av ekspropriasjonsprosessen samt søknader til Jernbanedirektoratet om vedtak av forhåndstiltredelse og ekspropriasjon
 • Bistå med å tilrettelegge for erfaringslæring, utvikling, anvendelse og styring av beste praksis i Bane NOR
 • Samarbeide og koordinere med andre for utvikling av helhetlige løsninger
 • Veilede og rådgi innen grunnerverv og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR og eksternt
 • Fast stedfortreder for leder grunnerverv

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i eiendomsfag fra NMBU/jurist eller tilsvarende
 • Solid erfaring større utbyggingsprosjekter minimum 15 år relevant yrkeserfaring
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • Erfaring og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger.
 • Du er strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er respektfull, åpen, nytenkende og engasjert.
 • Du ønsker å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Du skapet tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og andre enheter
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en virksomhet som holder høyt faglignivå og som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
 • Spennende oppgaver i samarbeid med dyktige
  kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Gode pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Dagrun Mysen Kulbotten
Telefonnummer: 91655130

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon