Grunnerverver

Grunnerververe

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Kan du tenke deg å arbeide med grunnerverv og er jordskiftekandidat, jurist eller har annen relevant bakgrunn, da har vi stilling til deg.

Seksjon Grunnerverv Drift og vedlikehold trenger 2 grunnerververer i 100% stilling. Stillingene kan lokaliseres i Trondheim, Molde, Stavanger, Moss, Drammen eller Skien.

Det må framgå av søknaden hvilken lokasjon du søker på.

Arbeidsoppgaver

 • Grunnerverv, herunder minnelige forhandlinger, forberedelse og bistand ved gjennomføring av skjønn   
 • Deltagelse i prosjektgrupper for utbyggingsoppgaver
 • Grunnerververen er bidragsyter i hele prosessen, fra oppstart av planarbeid til ferdigstillelse av anlegg
 • Eiendomsforvaltning

Kvalifikasjonskrav

 • 5-årig høyere utdanning innen eiendomsfag, planfag eller juss
 • Førerkort klasse B
 • God norskkunnskap skriftlig og muntlig

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning avvikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Personlig egnethet er svært viktig, og vi legger vekt på at du er

 • selvstendig og strukturert
 • engasjert og har gode samarbeidsevner
 • fleksibel, proaktiv og åpen for nye utfordringer

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Er dette av interesse og du ønsker å vite mer? Ta kontakt med seksjonsleder Leif Lauvås på mobil 41601287.

Kontaktpersoner

Leif Lauvås
Seksjonsleder
Telefonnummer:
Mobil: 416 01 287

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger