Grunnerverver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre et av Norges største samferdselsprosjekt?
Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge.
 Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele Intercityutbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.
Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens vegvesen, E16/Vossebanen Arna - Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 80 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Samlet oversikt over UVMs grunnervervssaker herunder koordinere evt. innleide grunnerververe
 • Gjennomføre forhandlinger og saksbehandling for å erverve nødvendig grunn og rettigheter til prosjektenes behov
 • Forberedelse og gjennomføring av eventuelt ekspropriasjon og skjønn 
 • Eiendomsforvaltning og eiendomsteknikk
 • Bistand i planarbeid
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisponeringsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i eiendomsfag fra NMBU/ HVL/jurist eller tilsvarende. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for formell utdanning.
 • Erfaring som grunnerverver og erfaring med å lede grunnervervsprosesser i større utbyggingsprosjekter
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Du bør ha evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team, og være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø i nye lokaler med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personalbillett med VY’s tog
 • I forbindelse med rekrutteringen vil det bli utført en bakgrunnssjekk av Semac for å verifisere dokumenter og øvrige opplysninger som fremlegges i ansettelsesprosessen

Kontaktpersoner

Stian Ekornaas
Sjef kontrakt og anskaffelser
Telefonnummer: 94 50 13 46

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon