Grunnerverver

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre et av Norges største samferdselsprosjekt? Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover. En moderne Vestfoldbane vil gi kortere reisetid og flere tog mellom Oslo og Vestfold-/Grenland.

Prosjektet Utbygging Nykirke - Barkåker har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig grunnerverver. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Tønsberg.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre forhandlinger og saksbehandling for å erverve nødvendig grunn og rettigheter til prosjektenes behov
 • Forberedelse og gjennomføring av eventuelt ekspropriasjon og skjønn 
 • Eiendomsforvaltning og eiendomsteknikk
 • Bistand i planarbeid
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i eiendomsfag fra UMB/ jurist eller tilsvarende. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring som grunnerverver og erfaring med å lede grunnervervsprosesser i større utbyggingsprosjekter
 • Erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Du bør ha evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team, og være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø i nye lokaler med dyktige kolleger ogfagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personalbillett med VYs tog.
 • I forbindelse med rekrutteringen vil det bli utført en bakgrunnssjekk av Semac for å verifisere dokumenter og øvrige opplysninger som fremlegges i ansettelsesprosessen

Kontaktpersoner

Martin Mikaelsen
Grunnervervsleder
Telefonnummer: 98855487

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon