Grunnerverver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.

I 2018 er forventet produksjon ca 1 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement, og du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca.35 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med ca.30 medarbeidere.

Vi søker nå etter en erfaren grunnerverver til vår avdeling i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedoppgave vil være å saksbehandle og forhandle om å erverve nødvendig grunn og rettigheter, i tillegg til å forberede og gjennomføre ekspropriasjon og skjønn.
 • En annen viktig arbeidsoppgave er å sørge for at planer og beslutningdokumenter er godt forankret og gir et godt grunnlag for en smidig grunnervervprosess.
 • Som grunnerverver må du også sørge for at eiendomstekniske spørsmål ivaretas, herunder oppfølging av matrikkelloven.

Det er også viktig for Bane NOR å dokumentere hva som er gjort i hvert enkelt tilfelle, og etter at grunnerverv er gjennomført skal det lages en sluttrapport som du du er ansvarlig for i dine saker.

Andre oppgaver som naturlig hører til under faget kan tillegges stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Jordskiftefaglig utdannelse eller annen relevant utdannelse
 • Ønskelig med erfaring fra grunnerverv i større utbyggingsprosjekter eller tilsvarende erfaring med grunnavståelser, erstatningsrett eller lignende
 • Gode samarbeidsevner
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen er en fordel

Personlige egenskaper

 • Analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater i prosjektene
 • Være positiv og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker
 • Evne å ta selvstendig ansvar for ditt fagområde

Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i Bane NOR
 • Dyktige kolleger og engasjerte fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Sigbjørn Korsgård
Telefonnummer: + 47 97114951

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon