Vi trenger grunnerverver til vegutbyggingsprosjekter!

Grunnerverver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Når et nytt veganlegg skal bygges er det mange brikker som må falle på plass. En av disse er erverv av grunn og rettigheter. Vi vil gjerne ha hjelp av deg til dette! Arbeidet er utfordrende og variert. Ingen saker er like. Hos oss blir du en del av et kompetent miljø som vil gi deg gode muligheter for faglig utvikling. Eiendomsseksjonen består av 26 medarbeidere fordelt på Molde, Ålesund, Steinkjer og Trondheim. Kontorsted for denne stillingen er Trondheim.

 

Hva skal du jobbe med?

Som grunnerverver vil jobben din bestå av blant annet minnelige forhandlinger og ekspropriasjon, grunneiendomsforvaltning, samt deltakelse i reguleringsplanarbeid. Oppgavene er selvstendige og utfordrende med mange mellommenneskelige og rettslige utfordringer. Oppgavene medfører også tverrfaglig samarbeid og prosjektdeltakelse med mulighet for involvering i prosjekter i hele regionen.

 

Hvem er du?

Det kreves mastergrad eller hovedfag fra høgskole eller universitet. Det er en fordel at du har studert jordskiftefag, eiendomsfag, landbruksfag eller juridiske fag, men andre fagområder kan også være relevante. Studenter som fullfører mastergraden i løpet av 2017 er aktuelle. Personlig egnethet for stillingen vil i særdeleshet bli vektlagt. Du er åpen og lyttende når du kommuniserer med menneskene som berøres av våre vegprosjekter. Du er ryddig og strukturert og liker å samarbeide med andre. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning. Det kreves førerkort kl. B. Tjenestekjøring godtgjøres etter statens regulativ.

 

Hva kan vi tilby?

Statens vegvesen ønsker en arbeidsplass preget av humør og omsorg. Du kan alltid få faglig veiledning både fra ledere og kolleger, og du blir ivaretatt gjennom et ryddig og solid regelverk. Vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte, og vi mener vi er flinke til å tilpasse for deg og din livssituasjon. Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål og attester. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju. For mer informasjon om stillingen kan en kontakte seksjonssjef Sonja Hollås på tlf. 905 01 144.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger