Grunnerverver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Du vil komme tidlig inn i prosjektet og vil gjennom deltagelse i reguleringsplanarbeidet ha mulighet til å påvirke grunnlaget for det etterfølgende grunnervervet. Stillingen rapporterer til leder plan og samfunnskontakt. Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Sandvika

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre forhandlinger og saksbehandling for å erverve nødvendig grunn og rettigheter til prosjektenes behov
 • Forberedelse og gjennomføring av eventuelt ekspropriasjon og skjønn
 • Eiendomsforvaltning og eiendomsteknikk
 • Bistand i planarbeid
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre
Ønskede kvalifikasjoner
 • Master i eiendomsfag/jordskiftekandidat/jurist med dybdekompetanse i eiendomsfag eller tilsvarende.
 • God allmenn- og menneskekunnskap, kunnskap/erfaring om jordbruk og skogbruk, erfaring med jordskifteprosess
 • Ønsker erfaring fra erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhet, formidling og samfunnskontakt
 • Ønsker erfaring fra jordskifteprosess og utbyggingsprosjekter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og evne til empati
 • Jobber målrettet og selvstendig
 • Tar initiativ og beholder ro og oversikt ved stor aktivitet
 • Evne til å effektuere gode forhandlinger vektlegges spesielt
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i disse verdiene
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Dagrun Mysen Kulbotten
Telefonnummer: (+47) 91655130
Yvonne Berg
E-postadresse: berg@linkint.no
Telefonnummer: (+47) 41417017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon