Grunnerverv

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 nye stasjoner for å gjøre InterCity-nettet komplett. InterCity-utbyggingen er den største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Larvik i 2032 (som gir dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn) og Lillehammer og Halden innen 2034.

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur som InterCity-satsingen men også andre større anlegg. Enheten Teknikk og konsept har ansvar for å utarbeide enhetlige løsninger og konsepter samt støtte de enkelte prosjektene med fagkompetanse.

Vi søker etter 2 stillinger innen grunnerverv. Stillingen rapporterer til fagansvarlig grunnerv i Bane NOR.

Arbeidsoppgaver
 • Inngå avtaler for ulike grunnundersøkelser for IC-strekningene
 • Bistand i planarbeid, deltagelse i åpne møter
 • Gjennomføre forhandlinger og saksbehandling for å erverve nødvendig grunn og rettigheter til prosjektenes behov
 • Forberedelse og gjennomføring av eventuelt skjønn og ekspropriasjon
 • Eiendomsforvaltning og eiendomsteknikk
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Master i eiendomsfag, jordskiftekandidat eller jurist med dybdekompetanse i eiendomsfag eller tilsvarende
 • 3-5 års yrkeserfaring herunder ønskelig med erstatningsrett/skjønnsprosesser, offentlig virksomhets formidling og samfunnskontakt, erfaring fra jordskifteprosess og erfaring fra Utbyggingsprosjekter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
Personlige egenskaper
 • God på samarbeid og kommunikasjon
 • Evne til å sette seg inn i andres situasjon
 • Initiativrik
 • Strukturert og evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet
 • God allmenn- og menneskekunnskap
 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Jernbaneverkets etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Årskort på NSB

Kontaktpersoner

Dagrun Mysen Kulbotten
Telefonnummer: (+47) 91655130

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon