Grunnborer

Stillingsbeskrivelse

Divisjon Geo søker Grunnborer

Stilling med allsidige arbeidsoppgaver i nært samarbeid med vår stab av erfarne geoteknikere. Rambølls feltavdeling teller i dag 8 borerigger og 20 ansatte fordelt på Trondheim, Oslo, Tønsberg og Finnsnes.

Stillingen gjelder ansettelse i Trondheim, men vi har landsdekkende oppdrag slik at mye reisetid må  påberegnes.  Arbeidsoppgavene blir å gjennomføre boreoppdrag for ulike byggeprosjekter, veianlegg, industriområder, kaianlegg, ras osv. Boring kan foregå både på land og på sjøen.

Du kan gjerne ha yrkesutdanning innen mekaniske fag eller bygg-/anleggsfag. Erfaring fra grunnboring eller annen maskinvirksomhet er ønskelig. Det er en forutsetning med førerkort klasse CE (inneha eller skaffe til veie før oppstart). Norsk må beherskes godt både skriftlig og muntlig. Du må være bosatt i/nær Trondheim.

Lønn avtales avhengig av tidligere erfaring og kompetanse. Muligheter for snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 05. februar 2023

Kontakt: Bjørnar Kristiansen, M 901 79 259, bjornar.kristiansen@ramboll.no.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

For fullstendig utlysning og for å søke stillingene, se

www.ramboll.no/stillinger

Kontaktpersoner

Bjørnar Kristiansen
Telefonnummer: +47 901 79 259

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger