Grunnborer - Nordkjosbotn

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Statens vegvesen Region nord er vi i gang med omfattende vegprosjekter, og vi søker derfor dyktig medarbeider til en stilling som grunnborer. Stillingen er underlagt Geo- og laboratorieseksjonen som har ansvar for planlegging, utførelse og rapportering av grunnundersøkelser.

Som grunnborer vil du inngå i et team der du er operatør på borerigg for undersøkelse av grunnforholdene i forbindelse med planlegging og bygging av veg. Regionen omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark og stor reisevirksomhet må påregnes. Grunnboringsteamene i Region nord er tilknyttet en turnusordning.

Kontorsted vil være Nordkjosbotn.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært bestå i geotekniske grunnundersøkelser (målinger/sonderinger/prøvetaking felt). Dette innebærer betjening av moderne grunnboringsrigg og transport av tungt utstyr og den som blir tilsatt skal, etter opplæring, kunne betjene riggen med tilhørende grunnboringsfunksjoner.

Arbeidet medfører også en del reparasjoner og vedlikehold av grunnboringsriggen og det øvrige utstyret.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves fagbrev maskinfører og førerkort kl CE. Det er en fordel med god datakompetanse. Generell maskinkyndighet og kunnskaper innen hydraulikk vil bli vektlagt. For kandidater med sterk og allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til kompetanse fravikes.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Guri Kirkhaug
Telefonnummer: 95175136

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger