Grunnborer Molde

Stillingsbeskrivelse

Vi søker grunnborer

Ved berg- og geoteknikkseksjonen er det ledig stilling som grunnborer. Berg- og geoteknikkseksjonen har 30 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Molde, Trondheim og Steinkjer. Seksjonen har oppgaver innen fagområdene ingeniørgeologi, geoteknikk, skredsikring og grunnboring. Vi har 3 moderne grunnboringsrigger som betjener hele regionen. Alle våre nyansatte vil få grundig opplæring. Oppmøtested og lagerlokasjon vil være i Molde, men stillingen innebærer uansett utstrakt reisevirksomhet i hele regionen.

Hva skal du jobbe med?

Arbeidsoppgavene består i grunnundersøkelser, som blant annet innebærer tilrettelegging, målinger, sonderinger og prøvetaking. Det benyttes borerigg, og den som blir ansatt, skal etter opplæring kunne betjene boreriggen med tilhørende grunnboringsfunksjoner. Arbeidet kan tidvis være fysisk krevende.

Hvem er du?

For stillingen kreves førerkort kl. CE og fagbrev som anleggsmaskinfører eller anleggsmaskinreparatør. Erfaring som grunnborer/maskinfører/maskinkyndig, samt noe kjennskap og interesse for IT-verktøy vil bli vektlagt. Kravet til fagbrev kan fravikes om du har lang og relevant erfaring og personlig egnethet for stillingen.

Vi ønsker oss en person som er nøyaktig, ansvarsfull og har gode samarbeidsevner.

Siden arbeidet innebærer utstrakt samarbeid i et team, og kontakt med grunneiere, er det nødvendig å beherske bra norsk muntlig.

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten er vi en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Arild Køhl
Grunnboringskoordinato
Telefonnummer: +47 74 12 26 94

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger