Gode veger er jobben vår

Teknisk saksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker saksbehandler til seksjon for Trafikksikkerhet og vegforvaltning i Region sør, vegavdeling Agder med plassering i Arendal.

Vegene våre er fellesskapsgoder som skal forvaltes godt. Som saksbehandler bidrar du til at sikkerheten og effektiviteten i vegsystemet er så høy som mulig. Du tar avgjørelser som merkes i folks hverdag, og du vil oppleve at mange er engasjert i det du gjør. Saksbehandlerne våre forteller at det er nettopp det som motiverer dem.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er å behandle og godkjenne arbeidsvarslingsplaner, registreringer i NVDB og omklassifiseringssaker.  I tillegg vil det bli en del teknisk saksbehandling i forhold til forvaltning av vegnettet.

Kvalifikasjonskrav

Du har minimum tre års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Hvis du har sterk og allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du må ha førerkort klasse B.

Dette vil vi også legge vekt på,

  • erfaring fra offentlig forvaltning
  • kjennskap til relevant lovverk som vegloven og plan- og bygningsloven
  • evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parter
  • evne til å uttrykke deg godt og presist både skriftlig og muntlig

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • et sosialt, tverrfaglig og kreativt arbeidsmiljø
  • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
  • fleksibel arbeidstid
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Anne Grete Tofte, tlf  91127260.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger