GIS/Geodataingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ulstein kommune har ledig ei 100 % fast stilling som GIS / geodataingeniør på plan- og bygningsavdelinga innanfor fagområde geodata. Hovudarbeidsområda er landmåling og GIS-arbeid. Fagområdet vert ivareteke av to personar. 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som er ein god lagspelar, evnar å arbeide sjølvstendig, har ei positiv serviceinnstilling og som tek initiativ. 

Arbeidsoppgåver

 • Matrikkelføring
 • Landmåling etter Matrikkellova
 • Stikningsarbeid
 • Drift av kommunen sitt GIS-system
 • GIS-analysar (kommunen nyttar Norkart Gisline)
 • Datasamling ved hjelp av GPS
 • Oppdatering og vedlikehald av kartdatabasar
 • Saksutgreiing ved grunnerverv
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillinga 

Stillinga omfattar forvaltningsarbeid og behandling av enkeltsaker etter relevant lovverk. Informasjonsarbeid og rettleiing av innbyggjarar og ansvarlige føretak, vil også vere ein sentral del av stillinga. 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på høgskule eller universitetsnivå
 • Kompetanse/erfaring knytt til forvaltningsoppgåver innan delesak, grunnerverv, plan- og byggesak
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Erfaring med programvare innan GIS.

Personlege eigenskapar

Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskap og erfaringar. Det er viktig med god digital forståing. 

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsplass med gode vilkår for opplæring og fagleg utvikling
 • Interessante arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø 
 • Løn etter avtale med utgangspunkt i kvalifikasjonar (utdanning/praksis)
 • Personleg etter- og vidareutdanning vil kunne vurderast
 • Ulstein kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA-bedrift) 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar 
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktpersoner

Anita Sundnes
Leiar for plan- og bygningsavdelinga
Telefonnummer: 70 01 76 00
Mobil: 41201455
Arne Runar Vik
Kommunalsjef teknisk
Telefonnummer: 70 01 76 00
Mobil: 41582440

Hvem er Ulstein kommune?

Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.