GIS-medarbeidere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Direktørområdet Samfunnsutvikling består av virksomhetene Strategi, næring og analyse, Samfunnsplanlegging og Byggesak. Direktørområdet er organisert slik for å sette kommunen i stand til å ta et helhetlig grep om områder som er avgjørende for god samfunnsutvikling.

Avdeling Analyse og geodata er lagt til virksomheten Strategi, næring og analyse. Avdelingen har ansvaret for etablering og videreutvikling av kommunens GIS-plattform, geografiske analyser, leveranser av kartprodukter og karttjenester, samt forvaltning av FKB, plan og lokale temadatasett. Kommunen benytter flere ulike GIS-verktøy, og har 12 medarbeidere.

Vi søker etter 2 dyktige og kreative GIS-medarbeidere som kan bidra til å utvikle GIS-tjenester for den nye storkommunen. Nyutdannede kan gjerne søke. Dere vil jobbe i et fellesskap med mange dyktige kolleger. Det er forventninger til at den nye storkommunen blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger. Dere får være med på å utvikle døgnåpne innbyggertjenester der også videreutvikling av 3D-løsninger er forventet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre geografiske analyser som grunnlag for framtidig utvikling
 • Publisering av karttjenester på web og mobile enheter 
 • Formidling, samhandling og opplæring i bruk av kartklienter i kommunen
 • Lede og delta i tverrfaglige utviklingsprosjekt
 • Delta i arbeidet med ny kommuneplan
 • Oppgaver knyttet til planforvaltning og andre datasett
 • Bidra i etablering av produksjonsløyper for 3D/BIM som beslutningsstøtte i plan- og byggesaksprosesser
 • Utnyttelse av laserdata
 • Deltagelse i FOU-prosjektet digital tvilling
 • Avhengig av bakgrunn og interesse er det mulighet for flere oppgaver innenfor virksomhetens fagområde

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master- eller bachelornivå innen fagområde geomatikk
 • Gode IT-kunnskaper, kjennskap til aktuelle dataverktøy innen fagområdet, webteknologi og databaser. Erfaring med programmering er en fordel.
 • Erfaring fra arbeid med geografisk informasjon og GIS-verktøy.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til utviklingsarbeid innen faget 

Personlige egenskaper

 • Er engasjert i GIS og liker å holde deg faglig oppdatert
 • Jobber selvstendig og målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
 • Er bevisst på hvordan ditt eget arbeid inngår i en større helhet og har en klar forståelse for hva det vil si å yte service
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper og liker å presentere/formidle
 • Er faglig "fremoverlent" og nysgjerrig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et fagmiljø med store ambisjoner
 • En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelige lokaler på Trekanten, i Asker sentrum, med gangavstand til Asker stasjon
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Kristin Tandberg
Seksjonsleder Geodata
Mobil: 926 21 683

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.