GIS ingeniører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle Forsvarsbyggs neste generasjons geografiske informasjonssystemer?

Avdeling for Geomatikk i Forsvarsbygg skal sørge for god og effektiv tilgang til geografisk informasjon , samt bidra til digitalisering avarbeidsprosesser og tjenester. Enheten består i dag av 6 ansattefordelt på lokasjonene Hamar, Oslo, Harstad og Stavanger.

Som følge av nye oppgaver relatert til infrastruktur i bakken og økende etterspørseletter GIS-applikasjoner trenger vi flere medarbeidere. Vi søker 2 faglig sterkepersoner som er interessert i god forvaltning og utnyttelse av geografiskinformasjon, og som vil bidra med å videreutvikle fagområdet i takt med nyteknologi. Stillingene krever tett dialog og samarbeid med mange ulikefagmiljøer i Forsvarsbygg.

Arbeidssted: 1 stilling på Hamar og 1 stilling i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og ajourføring av kartdatabaser, herunder også infrastruktur i bakken
 • Oppfølging og dialog med prosjektavdelingen for å sikre riktig innmålingsdata
 • Videreutvikle og vedlikeholde Forsvarsbyggs egne kartinnsynsløsninger     
 • Utarbeide GIS-analyser og produsere temakart
 • Brukerstøtte og rådgiving innen fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning, minimum bachelor med fordypning innen GIS
 • Ønskelig med erfaring innen fagområdet GIS og utvikling av innsynsløsninger
 • Kjennskap til ESRI programvare, databaser og SOSI/GML
 • Ønskelig med erfaring innen programmering, primært Python
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret        

Personlige egenskaper

 • er nytenkende og engasjert i anvendelse av GIS-teknologi
 • er proaktiv, positiv og samarbeidsvillig
 • er initiativrik og ansvarsfull
 • jobber systematisk, strukturert og selvstendig      

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør/senioringeniør (1087/1181) fra kr. 456.400,- til kr. 655.400,- (ltr 51-71)
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Grete Røen
Leder Eiendomsinformasjon
Telefonnummer: 90082476
Stein Arne Fedreheim
Leder Geomatikk
Telefonnummer: 92822900

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger