Geoteknikere

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en avNorges største infrastruktur prosjektporteføljer. Vår portefølje inkludererprosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og heleInterCity- utbyggingen.

Vi søker 2 geoteknikere til to av landets største og mest krevende samferdselsprosjekter, Follobanen ogSandbukta-Moss-Såstad.

Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengstejernbanetunnel. Follobanen delprosjekt Ski arbeider med ny dagstrekning på 1,5km og med omlegging av Østfoldbanen mellom utgangen av tunnelen og Ski stasjon.Videre skal Ski stasjon bygges om til et kollektivknutepunkt med seks spor tilplattform, ny undergang, ny kollektivterminal og parkeringsplass.

Sandbukta-Moss-Såstad har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør forMølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlsberg iRåde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum.Tunneler og stasjon skal utføres som en totalentreprise med oppstart 2019

Stillingen med tilknytning til Follobaneprosjektet, vil ha Ski som arbeidssted. Stillingen med tilknytning Sandbukta-Moss-Såstad, vil ha Moss som arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av rådgivers prosjektering innen fagområdet
 • Oppfølging av entreprenørens byggearbeider
 • Oppfølging av utgravninger, fyllinger og skråninger 
 • Oppfølging av spunt, grunnstabilisering og fundamentering
 • Oppfølging av frost og teleproblematikk
 • Ivareta alle geotekniske problemstillinger knyttet til stabilitet på infrastruktur
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør geoteknikk eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen geoteknikk
 • Minst 3 års relevant erfaring fra entreprenør-, rådgiver eller byggherre
 • Erfaring med planlegging og oppfølging av geotekniske og anleggstekniske arbeider
 • God kunnskap om relevante gjeldende regelverk, standarder og forskrifter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, på norsk og engelsk
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv
 • Evner å tenke tverrfaglig
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsegenskaper
 • Identifiserer deg med Bane NOR sine verdier; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende           

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Personalbillett med VY’s tog

Kontaktpersoner

Follobanen: Thomas Birkelund
Telefonnummer: 991 03 390
Sandbukta - Moss - Såstad: Arild Sæthre
Telefonnummer: 916 56 160

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger