Geoteknikere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker 2 geoteknikere

Vi søker 2 geoteknikere til berg- og geoteknikkseksjonen i Region midt med kontorsted Molde, Steinkjer eller Trondheim. Arbeidsoppgaver må påregnes i hele regionen.Geotekniske undersøkelser og prosjektering er svært viktig for vegprosjektene våre. I Statens vegvesen jobber du helhetlig for å sikre både trygge grunnforhold og en god trafikkavvikling. I tillegg får du være med på oppfølging under bygging av vegen/konstruksjonen.

Jobben er selvstendig med stort ansvar, men du kan ikke lykkes uten spille på andres fagkunnskap. Vi legger stor vekt på faglig overføring og erfaringsutveksling, og det er slike samarbeid som gjør Statens vegvesen til et godt sted å jobbe. Du kan også bli med i det gode og spennende kvikkleiremiljøet i regionen.

Hva skal du jobbe med?

  • Du vil jobbe med geoteknisk prosjektering, stabilitetsvurdering av skjæringer/fyllinger, områdestabilitet, skredvurdering, fundamentering av konstruksjoner på alle plannivå, delta i beredskap for skred, geoteknisk anleggskontroll og oppfølging i byggefasen.  

Hvem er du?

  • Du har høyere utdannelse på hovedfag-/mastergradsnivå innen geoteknikk. Om du har bachelorgrad, kreves det at du er villig til å ta tilleggsutdanning innen geoteknikk. Helst bør du ha noen års erfaring fra geoteknisk arbeid. Det kreves førerkort for personbil.

Dette vil vi også legge vekt på:

  • Du bør ha evne til å ta initiativ og finne løsninger i stadig nye situasjoner. Oppgavene spenner fra de små detaljutfordringene til de store planene, og du vil ha stor nytte av overblikk og evne til å se sammenhenger. Hvis du også er god til å samarbeide og kan bruke relevante dataverktøy, er du godt rustet. 

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

  • Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
  • Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.
  • Søknad med CV sendes elektronisk. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Per Olav Berg
Telefonnummer: 99 22 70 51

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger