Geotekniker

Geoteknikk

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av Intercity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, treffsikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Vi har behov for en dyktig og helst erfaren geotekniker. Vi kan tilby en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.

Stillingen vil i prosjektet rapportere til prosjektsjef, men personal- og funksjonsmessig ligger stillingen innunder leder konstruksjon og geofag i Teknikk og konsept, Utbyggingsdivisjonen.

Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvar for å følge opp prosjektering og bygging for de enkelte entreprisene, og ivareta alle geotekniske problemstillinger knyttet til stabilitet på veg og jernbane. Spennet i utfordringene er skjæringer i kvikkleire, fundamentering av bru/fylling i meanderområder, områdestabilitet, avlastningsvurderinger, høye og arealkrevende fyllinger på grunn og i vann som fundament for vei
  • og jernbanekonstruksjoner.
  • Bistå med valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for samtlige entrepriser
  • Samarbeide og koordinere med andre fagområder inklusiv kontrakt og økonomi, for utvikling av gode helhetlige løsninger.
  • Følge opp geoteknisk prosjektering, bygging og dikumentasjon
  • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre bli tilført stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning som bachelor eller master innen fagområdet geoteknikk
  • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver – eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
  • Erfaring fra geoteknisk prosjektering er ønskelig
  • Inngående kunnskap om relevante standarder og forskrifter
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids
  • og kommunikasjonsegenskaper
  • Løsningsorientert med sterkt kvalitets
  • og kostnadsfokus
  • Tar initiativ, beslutninger, er strukturert og ryddig
  • Tverrfaglig innstilling og arbeidsform
  • Strukturert.
  • Du identifiserer deg med Bane NOR sine verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
Telefonnummer: 906 592 83
Yvonne Berg
Telefonnummer: 414 17 017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon