Geotekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.
Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.

Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp planlegging og prosjektering for de enkelte strekningene, og ivareta alle geotekniske problemstillinger knyttet til stabilitet på veg og jernbane. Spennet i utfordringene er fra kvikkleire og områdestabilitet via fyllinger og ur på land, til vei og jernbanefyllinger i vann.
 • Bistå med valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for samtlige strekninger og delstrekninger
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
 • Bistå ved grunnundersøkelser og tolkning av grunnundersøkelser.
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen fagområdet geoteknikk
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver – eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Erfaring fra geoteknisk prosjektering er ønskelig
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids
 • og kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets og kostnadsfokus
 • Tar initiativ, er strukturert og ryddig
 • Tverrfaglig innstilling og arbeidsform
 • Evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet
 • Lagspiller som bidrar til å gjøre andre gode
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eidet Eikeland
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 468 63 913
Tron Skarpenes
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon