Geotekniker

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

 • Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt?
 • Vi har behov for en dyktig og helst erfaren geotekniker.
 • Vi kan tilby en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef For TK06 – Styggedalen - Hønefoss.

Arbeidssted er Sandvika, men kan bli endret ila prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å følge opp prosjektering og bygging for de enkelte entreprisene, og ivareta alle geotekniske problemstillinger knyttet til stabilitet på veg og jernbane. Spennet i utfordringene er skjæringer i kvikkleire, fundamentering av bru/fylling i meanderområder, områdestabilitet, avlastningsvurderinger, høye og arealkrevende fyllinger på grunn og i vann som fundament for vei- og jernbanekonstruksjoner.

Bistå med valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for samtlige entrepriser

Samarbeide og koordinere med andre fagområder inklusiv kontrakt og økonomi, for utvikling av gode helhetlige løsninger.

Følge opp geoteknisk prosjektering, bygging og dikumentasjon

I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre bli tilført stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som bachelor eller master innen fagområdet geoteknikk
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver – eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Erfaring fra geoteknisk prosjektering er ønskelig
 • Inngående kunnskap om relevante standarder og forskrifter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Tar initiativ, beslutninger, er strukturert og ryddig
 • Tverrfaglig innstilling og arbeidsform
 • Strukturert.

Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Sverre Bragstad
Telefonnummer: (+47) 90659283
Terje M. Strøm
Telefonnummer: 911 44 511
Yvonne Berg
Telefonnummer: 414 17 017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon