Geotekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 170 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.
 

Til vår seksjon for Geoteknikk i Tromsø søker vi en erfaren Geotekniker.

 

Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor en erfaren medarbeider med geoteknisk bakgrunn, minimum 5 års erfaring fra anleggs- eller rådgivningsvirksomhet.

Som medarbeider i avdeling Geo, Tromsø, med sine 40 ansatte, vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene geoteknikk, miljøgeologi, bergteknikk og grunnundersøkelser. Av disse arbeider 13 personer med geotekniske problemstillinger. Multiconsult har i dag over 40 års erfaring innen geotekniske grunnundersøkelser og rådgiving i Nord-Norge, og har i den sammenhengen opparbeidet seg en unik kunnskap om grunnforholdene i regionen. Grunnundersøkelsene utføres av vår feltavdeling som for tiden også betjener 3 landrigger og 2 borebåter. 

 

Våre arbeidsoppgaver omfatter alt inne tradisjonell landgeoteknikk, som blant annet:

 • Stabilitetsberegning
 • Bæreevnevurdering
 • Fundamentering
 • Fyllinger og skjæringer
 • Byggegroper

I tillegg gjør vi mye innen kystnær geoteknisk prosjektering. Her samarbeider vi også med vår Marin-avdeling i Tromsø, som er et ledene fagmiljø inne marinteknikk med ekspertise innen bølgekrefter, strøm, forankring mm, i tillegg til prosjektering av marine konstruksjoner.  Vårt miljø i Tromsø leder Multiconsult sitt arbeid innen arktisk prosjektering, der arktisk påkjenning og permafrost er en sentral del av vurderingene.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Kystverket, Statens vegvesen, kommuner samt offentlige og private utbyggere på land og på sjø.

 

Våre oppgaver er blant annet:

 • Kai- og havneanlegg
 • Moloer
 • Sjøfyllinger
 • Utbedring av farleder

Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Som medarbeider hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard. Avhengig av oppdragsmengde og interesser kan det også være aktuelt å delta på prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

 

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør med spesialisering innen geoteknikk
 • Minimum 5 års erfaring fra anleggs- eller rådgivningsvirksomhet
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og omgjengelig med evne til å jobbe i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører
 • Være løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

 

Vi tilbyr

 • Spennende dager i utfordrende oppdrag, sammen med svært kompetente medarbeidere. I tillegg tilbyr vi:
 • Et meget godt arbeidsmiljø
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn
 • Et multifaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid på tvers i organisasjonen
 • Varierte arbeidsoppgaver og faglig utvikling/kurs for at du alltid skal være oppdatert
 • Deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk samt hospitering/utplassering ved andre kontorer
 • Fadderordning for nyutdannede
 • Konkurransedyktige betingelser med aksjeprogram
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår og i hele påsken
 • Nye og moderne kontorlokaler
 • Firmahytter
 • Aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter

 

Kontorsted er primært Tromsø, men med den rette kandidaten kan vi diskutere muligheten for ansettelse ved et av våre andre kontorer i Multiconsult Nord.

Kontaktpersoner

Erlend Berg Kristiansen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 995 73 343
Kurt Roger Fredriksen
Avdelingsleder
Telefonnummer: 908 52 886

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger