Geotekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjonen Underbygning og konstruksjoner, i Teknisk avdeling, yter spisskompetanse for underbygningsfagene bru, ingeniørgeologi, geoteknikk og hydrologi. Seksjonen bistår med faglig kompetanse til infrastrukturprosjekter og baneområdene for å få best mulig robust jernbane. Videre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon helt fra utredninger til detaljplan, forvalte jernbanens interesser i forhold til eksterne utviklere samt bistå internt og eksternt med faglig kompetanse tilhørende seksjonens fagområde. Vi gir bistand innenfor flom- og skredproblematikk fra kartlegging til tiltaksoppfølging. Dette gjøres både ved egne ressurser, med bistand til faglig gjennomgang av underlag for konkurranseutsetting, og ved innleie av ekstern kompetanse.

 

Vi søker en dyktig medarbeider til en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver innen faget geoteknikk. Stillingen rapporterer til seksjonsleder Underbygning og konstruksjoner May-Britt Sæter.

Aktuelt stasjoneringssted er Oslo eller Trondheim. Søkere bes oppgi i søknaden hvilket stasjoneringssted som ønskes.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk støtte for baneområdene ved vurdering i felt med beskrivelse og anbefalinger
 • Geoteknisk rådgivning og vurderinger i plan-, utførelses- og driftsfasen
 • Bidra til å utvikle geoteknikkmiljøet i Bane NOR
 • Faglig støtte og kontakt med konsulenter innen fagområdet
 • Geoteknisk bistand innenfor flom og skredproblematikk fra kartlegging til tiltaksoppfølging samt ved akutte hendelser
 • Bistå/ delta i forsknings- og utviklingsprosjekt og andre sentrale samarbeidsprosjekter
 • Oppfølging av og innspill til teknsik regelverk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra universitet/høyskole med relevant fagkrets.
 • Fordel med erfaring med bruk av geotekniske beregningsverktøy, f.eks Geosuite og Plaxis
 • God kjennskap til norske grunnforhold
 • Fordel med erfaring fra konsulent, entreprenør eller leverandør
 • Ønskelig med kjennskap til lover, standarder, håndbøker innen fagområdet
 • Fordel med erfaring innen jernbane
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Fordel med førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er praktisk, løsningsorientert og effektiv. I de fleste oppgaver samarbeider vi både internt og med eksterne, derfor er det viktig at du er flink til å kommunisere og at du liker å jobbe i team. Det er viktig at du utfører dine arbeidsoppgaver på en systematisk og nøyaktig måte og har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet. Personlige egenskaper vektlegges.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Du vil ble en del av et meget godt arbeidsmiljø preget av faglig engasjerte medarbeidere som utfører samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Vi kan tilby
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode personlige utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Margareta Viklund
Telefonnummer: 92806037
May-Britt Sæter
Telefonnummer: 46620907

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon