Geotekniker med spesialisering innen kvikkleire

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred. For å styrke arbeidet med sikkerhet mot kvikkleireskred søker vi nå en geotekniker primært til vårt hovedkontor i Oslo. Alternativt kan kontorsted i Tønsberg eller Trondheim vurderes.

Som geotekniker i NVE vil du være sentral i arbeidet med å videreutvikle fagfeltet og forvaltningens arbeid for å forebygge skader fra kvikkleireskred. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med eksterne og interne fagmiljø. Du vil inngå i den geotekniske faggruppen i NVE og den rette personen vil få et særlig ansvar for veiledning og formidling.

Stillingen inngår i seksjon for areal og sikring, som koordinerer NVEs bistand til kommunene innen arealplanlegging, sikringstiltak mot flom, erosjon og skred samt miljøforbedrende tiltak i vassdrag.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til videreutvikling av NVEs veiledningsmateriell knyttet til sikkerhet mot kvikkleireskred
 • Samarbeid med andre etater og fagmiljøer
 • Formidling og veiledning til kommuner og andre om hvordan sikkerhet i kvikkleireområder skal vurderes og dokumenteres
 • Kurs og foredrag om sikkerhet mot kvikkleireskred i interne og eksterne sammenhenger
 • Bistå medarbeidere på NVEs regionkontor med geotekniske problemstillinger innen arealplanlegging og sikringstiltak
 • Bistå med faglige vurderinger under beredskap og ved hendelser
 • Jobben vil innebære noe reiser og befaringer (anslagsvis 20-30 reisedøgn)
Ønskede kvalifikasjoner
 • Siv.ing./M.sc. med spesialisering i geoteknikk
 • Relevant arbeidserfaring innen geoteknisk rådgivning
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av NVE veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget

  I tillegg vil det være fordelaktig med:
 • Erfaring med innkjøp/anbudsprosesser
Personlige egenskaper
 • Initiativrik og selvgående
 • Systematisk
 • Resultatorientert
 • God vurderingsevne, også i situasjoner med korte tidsfrister
 • Evne til å formidle geoteknikk til forskjellige målgrupper på en forståelig måte
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
Vi tilbyr
 • store faglige utfordringer der du har mulighet for å utvikle deg videre sammen med engasjerte kollegaer
 • mulighet til å påvirke utviklingen innenfor fagområdet kvikkleire
 • sterk kunnskapsorganisasjon
 • sterkt tverrfaglig miljø
 • rom for personlig utvikling
 • innflytelse på viktige samfunnsområder
 • stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • flotte, nye lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • stillingen lønnes som avdeling-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ i ltr. 53-70 (f.t. kr 454 300 - kr 617 400 pr. år) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
  Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Grethe Helgås
Stein-Are Strand
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger