Geomatikk i Bodø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Kartverket Bodø er det ledig fast stilling som geomatikkmedarbeider. 

Kartverket Bodø er fylkeskartkontor for Nordland og har et omfattende samarbeid med kommunene, Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune, statsetatene og andre samarbeidspartnere. Viktige oppgaver er samordning av geodataarbeidet i fylket, samt ulike fagorgans- og myndighetsoppgaver innen fagfeltet. Kartverket har blant annet ansvar for forvaltningssamarbeidet Norge digitalt, eiendomsregistrering (matrikkelen) og samarbeidet innen geodata (Geovekst), samt plan- og temadata. Kontoret har for tiden 10 ansatte på våre forskjellige fagområder, som arbeider med spennende lokale og nasjonale oppgaver innenfor Kartverkets arbeidsfelt. Vi tilbyr fleksibilitet og interessante arbeidsoppgaver. Geodataene som produseres i regi av Kartverket Bodø er et viktig grunnlag for samfunnsplanlegging, prosjektering og forvaltning i Nordland. Dataene brukes også i de fleste norske internettbaserte kartløsninger. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke når det gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn. 

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden. 

Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle søkere.

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll, forvaltning og tilgjengeliggjøring av databaser, med fokus på Felles kartbaser (FKB) i Geovekst-samarbeidet
 • Veiledning og opplæring av kommuner og andre samarbeidsparter
 • Oppfølging av tiltak knyttet til Geovekst og Norge digitalt samarbeidet
 • Kartverket er i stadig utvikling, og endring av arbeidsoppgavene må påregnes

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves kompetanse med utdanning fra høgskole/universitet på bachelornivå eller høyere med relevant fagkrets. Utdanning med lavere grad kan aksepteres i kombinasjon med god relevant praksis
 • Det er ønskelig at søkeren har god kompetanse innen geomatikk og gjerne erfaring fra arbeid med geodata og relevante GIS-verktøy
 • Medarbeideren skal i stor grad arbeide ut mot våre samarbeidsparter, og det er derfor nødvendig å beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Utdanningsretning og nivå

 • Geomatikk/GIS
 • IT
 • Eiendomsfag
 • Høyskole / universitet, hovedfag / mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide utadrettet mot våre samarbeidspartnere
 • Systematisk og strukturert i arbeidet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsingeniør, kode 1085 eller overingeniør, kode 1087 fra kr 450 000 til kr 531 000 etter kvalifikasjoner
 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata, og som vil være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • Trivelig arbeidsmiljø og et levende fagmiljø
 • Fleksitid og mulighet for en times fysisk egenaktivitet i arbeidstiden per uke
 • Kartverket er IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv)

Kontaktpersoner

Finn Ørnes
Fylkeskartsjef

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger