Geomatiker/landmåler for Nordøyvegen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen Region midt søker etter geomatiker/landmåler. Du skal være en del av Nordøyvegprosjektet som er Møre og Romsdals største fylkesvegprosjekt med en kostnadsramme på om lag 3,8 milliarder kroner. Nordøyvegen vil gi fastlandsforbindelse til Nordøyane i Haram og Sandøy kommune.

Prosjektet består av en større (800 m) og to mellomstore bruer, 10 km veg og tre undersjøiske tunneler. Vi startet byggingen av Nordøyvegen nå i høst. Byggetiden er fem år. Du vil få kontorsted på Nordøyvegens prosjektkontorer.

Du kan lese mer om Nordøyvegen her:

 

Hva skal du jobbe med?

 • kontrollere arbeidsgrunnlag - slik som terrengdata, vegmodeller og fagmodeller.
 • planlegge innmålinger sammen med entreprenørens landmålerne
 • lede landmålingsarbeid slik at de rette innmålinger prioriteres/gjennomføres iht. entreprenørens framdriftsplan
 • innkalle, lede og referere særmøter for geomatikk med konsulent og entreprenør.
 • følge opp tekniske avklaringer for geomatikk
 • utarbeide kontrollørmeldinger for geomatikk
 • motta og kontrollere entreprenørens innmålinger
 • planlegge og gjennomføre byggherrens kontrollinnmålinger i egenregi
 • kontrollere og bearbeide byggherrens kontrollinnmålinger som utføres av eksterne geomatikere/konsulenter
 • gjennomføre målebrevskontroll, spesielt der grunnlaget er innmålinger
 • være prosjektets Gemini-ekspert
 • burdere behov for geomatikk-programvare og-utstyr.

 

Hvem er du?

 • Vi krever treårig utdanning fra universitet eller høgskole med fag i landmåling. Vi kan fravike utdanningskravet hvis du har langvarig, relevant erfaring.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du bør ha erfaring med landmåling på samferdsels/anleggsprosjekt
 • Du må ha erfaring fra GPS og totalstasjon med tilhørende programvare.
 • Du må ha førerkort klasse B.
 • Vi vektlegger personlige egenskaper spesielt:
  • Du er systematisk og nøyaktig.
  • Du er svært løsningsorientert.
  • Du kan arbeide både selvstendig og i team.
  • Du har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner.

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

 

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder Marianne Nærø på mobil 92664564 eller epost marianne.naro@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger