Geomatiker/data prosesserer - Bodø

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger en person som kan hjelpe oss med videreutvikling av laserdataene vi samler inn på alle riks- og europaveier hvert år.

Som geomatiker/ data prosesserer, vil du bl.a. ha følgende oppgaver:

 • prosessere og bearbeide laserdataene som er samlet inn med spor- og jevnhetsbilene
 • forbedring av posisjon/ etter prosessering
 • klassifisering
 • utvikling / mer bruk av laserdataene

Øvrige oppgaver kan være:

 • skanning av grunnlag for terrengmodell. (drone, bakkeskanner, mobilskanning)
 • etablering av grunnlagsnett/fastmerker
 • kontroll av stikningsdata
 • mengdekontroll

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år med fagkrets innen geomatikk eller tilsvarende utdanning med vekt på prosessering av store datamengder. Relevant erfaring innen fagområdet kan kompenseres for manglende utdanning. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Erfaring innen bearbeiding av punktsky vil bli vektlagt.

Du bør ha kjennskap til bruk av programvare for behandling av punktsky.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på at du er/har:

 • selvstendig
 • praktisk og strukturert i tilnærming til oppgaveløsning
 • gode kunnskaper på dataverktøy og nye måter å behandle våre data på
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • gode samarbeidsevner og å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • gjennomføringsorientering
 • samfunnsengasjert og resultatorientert.

Noe reisevirksomhet må påregnes, førerkort klasse B vil derfor være nødvendig.

Om Divisjon  Drift og vedlikehold og seksjonen

Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.

Geomatikkseksjonen er en del av Fagressursavdelingen på Drift og vedlikehold. Vi har oppgaver innenfor registrering av spor og jevnhet på vegnettet, registrering av vegbilder og måling av friksjon. Vi har også oppgaver innenfor eiendomslandmåling, andre geomatikkoppgaver, samt en koordinerende rolle for NVDB (Nasjonal Vegdatabank).

Hos oss vil du finne faglig tyngde kombinert med et arbeidsmiljø preget av kreativitet, humør og omsorg for hverandre. Vi kan tilby deg et trivelig fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling, og et godt sosialt miljø. Seksjonen har for tiden 24 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

Kontorsted for stillingen er Bodø. Eventuelle andre kontorsteder kan vurderes.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Ingrid Høydal, e-post ingrid.hoydal@vegvesen.no eller mobil 415 70 598.

Kontaktpersoner

Ingrid Høydal
Seksjonsleder
Mobil: 415 70 598

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger