Geomatiker

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen er i en rivende utvikling og har digitalisering som hovedfokus i årene som kommer. I Region nord er vi i full gang med implementering av modellbasert planlegging, bygging og drift (BIM). Gjennom hele vegens livsløp og i alle fag skal vi bruke samme digitale modell. Vi søker derfor etter en dyktig geomatiker.

Stillingen er tilknyttet seksjonen for Geodata og intelligente transportsystemer. Kontorsted vil være Bodø, Tromsø eller Vadsø.

Arbeidsoppgaver

 • Bestilling/etablering og kontroll av digitale terrengmodeller
 • Oppfølging av modellbasert utbyggingsprosjekt gjennom BIM
 • Bidra i arbeidsgrupper som jobber med å implementere BIM i Region nord
 • Være med å bruke ny teknologi som drone og bil til laserkartlegging    

Kvalifikasjonskrav

 • Den vi søker har geomatikkutdannelse fra høgskole eller universitet, minimum 3-årig, men helst masterutdannelse.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil vektlegge at du:

 • Er utadvendt og omgjengelig, samt har evne til å ta initiativ
 • Har gode evner til samarbeid og til å arbeide målrettet, systematisk, ryddig og selvstendig
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Har førerrett klasse B

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Ingunn Jakola
Seksjonsleder
Telefonnummer: 47012361

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger