Geomatiker Vestoppland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Geomatikk Utbygging har ledig stilling som geomatiker.

Seksjonen tilhører divisjon Utbygging som har et landsdekkende ansvar for å gjennomføre Statens vegvesens utbyggingsprosjekter. Seksjonen sin oppgave er å bistå prosjektene innen fagområdet geomatikk gjennom prosjektets ulike faser. Vi er også opptatt av å utvikle fagområdet i samarbeid med andre enheter. 

Vi er i dag 27 medarbeidere lokalisert i hele landet.

Stillingens arbeidsted er på Roa anlegg i Lunner.

Arbeidsoppgaver

Som geomatiker vil hovedoppgaven være å følge opp faget i byggefase og kontrollere leveranser fra entreprenør.

Du vil få utfordrende, varierende og selvstendige arbeidsoppgaver innen landmåling og prosjektarbeid innenfor fagområdet geomatikk. Du vil delta i prosjektgrupper for vegprosjekt og bidra fra start av planarbeidet til veganlegget er ferdig bygd.

Reiseaktivitet må påberegnes.

 • Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag for prosjektering
 • Skaffe nødvendig informasjon om eksisterende grunnlagsdata og vurdere behov for supplerin
 • Gjennomføre geomatikkmøter for å sikre at faglige problemstillinger blir avklart
 • Kontrollere data, mengde og kvalitet

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år med relevant fagkrets innen geomatikk/landmåling.
 • For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • Du må ha erfaring i bruk av  GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare, og erfaring i bruk av beregningsprogram (Gemini Terreng). Fordel med erfaring innen BIM.
 • Krav til god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.
 • Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Elin Hjelset på tlf. 413 52 827, elin.hjelset@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Elin Hjelset
Seksjonsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger