Geomatiker / Geodataforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region sør er det ledig en fast stilling innen kart- og data-forvaltning.

Region sør omfatter fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest- Agder. Stillingen er tilknyttet Geodataseksjonen på Veg- og transportavdelingen.

Stasjoneringssted/kontorsted er Drammen. Noe reising i Region sør må påregnes.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingene innebærer oppgaver knyttet til forvaltning av data til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og kart.
 • Forvaltning av landmålte ferdigvegsdata («som utført data») til NVDB og produksjon av data til felles kartdatabase (FKB).
 • Bistå byggeledelse og entreprenør ved mottak og kontroll av ferdigvegsdata («som utført data»). Dette innebærer også veiledning og opplæring.
 • Være med å utvile god dataflyt mellom prosjektering og bygging ved bruk av intelligente modeller
 • Oppfølging av geomatikkfaglige tema i utbyggingsprosjekt
 • Faglig bistand i forbindelse med utsetting av landmålingsoppdrag.

Også andre oppgaver i geodataseksjonens arbeidsområde kan være aktuelle.

Den som tilsettes vil inngå i teamarbeid på Geodatseksjonen. Dette vil sikre god opplæring, kompetanseoverføring og god kontakt med dyktige og hyggelige kolleger.

 

Om Nasjonal vegdatabank

Hovedmålet med Nasjonal vegdatabank - NVDB er å etablere datasett og verktøy for å understøtte arbeidet med å utvikle, forvalte, og drifte og vedlikeholde det offentlige vegnettet på en god måte. Dette er et viktig datasett som benyttes i mange ulike sammenhenger både i og utenfor Statens vegvesen, som f.eks i bilnavigasjon og transportplanlegging.

NVDB inneholder data om trafikkmengder og vegutstyr, samt konsekvenser av vegtrafikken som ulykker, støyforhold og forurensing. Statens vegvesen har ansvaret for vedlikeholdet av informasjon på det statlige og fylkeskommunale vegnettet. Kartverket vedlikeholder informasjonen på det øvrige vegnettet i samarbeid med kommunene.

Se link Statens vegvesens internettside.: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank

 

Kvalifikasjonskrav

 • Geomatikk-relatert utdanning fra universitet eller høgskole, min 3 år
 • God relevant erfaring er ønskelig, men nyutdannede er også aktuelle. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til utdanning fravikes.
 • Kompetanse og erfaring knyttet til Geomatikk/GIS. Erfaring fra Geomatikk i anleggsvirksomhet vil være en fordel.
 • Praktisk landmålererfaring og/eller erfaring knyttet til Nasjonal vegdatabank vil være en fordel.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi at den godkjennes av NOKUT (www.nokut.no)
 • Personlige egenskaper som vil bli vektlagt
  • Gode generelle datakunnskaper
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Selvstendighet, samarbeidsevne og initiativ
  • Evne til å jobbe strukturert

 

Et godt sted å jobbe

Vi kan tilby:

 • Utviklende oppgaver og godt fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Reise og kostgodtgjøring etter Statens regulativ
 • Medlemskap med gunstige pensjons- og lånerettigheter i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Gro M. Gjervold tlf. 47630968.

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger