Geomatiker/ Eiendomslandmåler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Fagressurs Geomatikk Drift og vedlikehold (Dov) trenger to eiendomslandmålere/geomatikere.

Drift og vedlikehold skal være det ledende miljøet i Norge innen utvikling, drift og vedlikehold av veginfrastruktur. Oppgavene våre er innen forvaltning, drift og vedlikehold av riksveger i tillegg til planlegging og utbygging av mindre utbyggingsprosjekt.

Vi trenger flere personer som kan hjelpe oss å få klarhet i eiendomsgrenser når erverv skal planlegges og gjennomføres. Oppdaterte kart, riktige eiendomsgrenser og gode grunnlagsdata er viktige premisser for all planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning av våre veger.

På Geomatikkseksjonen har vi også oppgaver innenfor registrering av spor og jevnhet på vegnettet, registrering av vegbilder og måling av friksjon, samt en koordinerende rolle for NVDB (Nasjonal Vegdatabank).

Hos oss vil du finne faglig tyngde kombinert med et arbeidsmiljø preget av kreativitet, humør og omsorg for hverandre.

Vi kan tilby deg et trivelig fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling, og et godt sosialt miljø.

Øvrige landmålingsoppgaver i forbindelse med veibygging vil også forekomme.

Seksjonen har for tiden 24 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

Kontorsted for eiendomslandmåler kan være Bergen, Stord, Leikanger, Tromsø, Drammen, Hamar, Moss eller Lillehammer. Eventuelle andre nærliggende kontorsteder kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Som eiendomslandmåler vil du bl.a. ha følgende oppgaver:

Eiendomslandmåling:

 • Kvalitetssikre eiendomsgrenser og rydde i eiendomsforhold.
 • Gjennomføre oppmålingsforretning og sørge for matrikkulering.

Øvrige landmålingsoppgaver kan være:

 • Skanning av grunnlag for terrengmodell.
 • Etablering av grunnlagsnett/fastmerker.
 • Kontroll av stikningsdata.
 • Mengdekontroll.
 • Setningsmålinger.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år med fagkrets innen landmåling og eiendomsfag. Relevant erfaring innen fagområdet kan kompenseres for manglende utdanning.

Erfaring innen eiendomslandmåling vil bli vektlagt.

Autorisasjonsprøven må være avlagt inne 31. desember 2023.

Dubør ha kjennskap til bruk av GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare, gode IT-kunnskaper og kjennskap til aktuelle GIS-verktøy.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Gjennomføringsorientert.
 • Er samfunnsengasjert og resultatorientert.

Noe reisevirksomhet må påregnes, førerkort klasse B vil derfor være nødvendig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Ingrid Høydal, e-post ingrid.hoydal@vegvesen.no eller mobil 415 70 598

Kontaktpersoner

Ingrid Høydal
Seksjonsleder
Mobil: 415 70 598

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger