Geolog/geotekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene og oss

Vi har ledig tre stillinger ved Seksjon for klima og geofag i Vegdirektoratet, hvor du får mulighet til å påvirke regelverket innen våre fagområder.

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring innen geoteknikk eller skredsikring. I tillegg må du være interessert i klimatilpasning og bærekraft i vegprosjekter.  Har du lyst til å bruke denne kunnskapen i arbeidet med normaler, veiledninger og fag, vil vi gjerne høre fra deg.

Vi søker deg som ønsker å samarbeide i en faglig sterk og engasjert gruppe, med fokus på samhandling og teamarbeid. Det legges stor vekt på involvering av den enkelte medarbeider og frihet og mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag i alle ledd.

Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Utvikling, forvaltning og digitalisering av regelverk innenfor skred, geoteknikk og klimatilpasning. Dette vil si normalen N200 Vegbygging og tilknyttede veiledninger innen geoteknikk, skredsikring og vannhåndtering
 • Bidra i konseptvurderinger og teknisk godkjenning av konstruksjoner
 • Faglig støtte for ledelse og departement
 • Delta i forskning, utvikling, innovasjon og standardisering nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i faglige fora nasjonalt og internasjonalt, og drifte samhandlingsarenaer innen seksjonens fagområder
 • For en av stillingene vil arbeidsoppgavene omfatte vurdering av miljøforhold og utslipp fra grunnforsterkningstiltak

Arbeidssted for stillingene er i utgangspunktet Oslo, men også andre steder der Statens vegvesen er lokalisert kan være aktuelle.

Kvalifikasjoner

Du har relevant høyere utdanning innen geoteknikk eller geologi. Du har spisskompetanse innen enten planlegging og prosjektering av skredsikring eller geoteknisk fundamentering og stabilitet, med særlig vekt på utbygging i kvikkleireområder. Du har kjennskap til hvordan et endret klima vil påvirke våre oppgaver, og interesse for å påvirke vegsektoren til å bli mer bærekraftig.   

Du har minst 5-10 års erfaring fra relevante og utfordrende prosjekter innen enten det geotekniske fagområdet eller skredfaget hos fylkeskommune, kommune, rådgiver, byggherre eller entreprenører. Du er også godt kjent med relevant regelverk og aktuelle beregningsverktøy innen fagfeltet. Det er en forutsetning med gode kommunikasjonsferdigheter og godt språk (norsk og engelsk), både skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi ønsker at du

 • har evnen til å skape engasjement for faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • evner å se helheten i vegsystemet
 • kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner
 • er tillitsvekkende med høy grad av integritet
Vi tilbyr:

Stort engasjement, god struktur og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du vil påvirke samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Annet om stillingene

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 10.10.2021. Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.  Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med seksjonssjef Roald Aabøe på tlf. 977 37 754 eller roald.aaboe@vegvesen.no 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger