Geolog/byggeleder med kompetanse innen tunnel

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale . Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå prosjekteringsleder i prosjektet for jernbanetunnelen på strekningen Sanbukta
 • Moss
 • Såstad
 • Delta i geologisk kartlegging og bestemmelse av sikringsomfang og eventuell injeksjon
 • Kontroll og oppfølging av tekniske løsninger
 • Oppfølging av totalentreprisekontrakt
 • Oppfølging på byggeplass og deltakelse i skiftordninger
 • Kvalitetskontroll

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannet Ingeniørgeolog, eventuelt geolog med erfaring fra landbaserte fjellanlegg
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektering og/eller bygging av fjelltunneler
 • Erfaring fra administrasjon av store anleggsprosjekter
 • Ønskelig med entreprenørerfaring
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og ryddig
 • Du har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet, samt være proaktiv
 • Du har evner til å tenke tverrfaglig
 • Du har gode samarbeids
 • og kommunikasjonsegenskaperVi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons
 • og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eidet Eikeland
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 468 63 913
Tron Skarpenes
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon