Geodatasjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Skedsmo kommune står overfor store og spennende utfordringer i tiden framover knyttet til stor befolkningsvekst, fortetting og omforming av eksisterende bystruktur, overgang til digital kommunikasjon med innbyggerne og utbyggere, samarbeid med regionale og statlige myndigheter, og et omfattende regelverk i stadig endring.

Skedsmo kommune og regionbyen Lillestrøm er i sterk vekst og utvikling. Vi ser frem til å fortelle mer om oss og våre spennende oppgaver.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 135 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: plan- og bygningsavdelingen, geodataavdelingen, driftsavdelingen og kommunalteknisk avdeling.

Ved geodataavdelingen er det ledig 100 % fast stilling som geodatasjef/avdelingssjef. Geodataavdelingen har i dag 25 ansatte.

 

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, økonomi-, og fagansvar, herunder organisere og videreutvikle avdelingen
 • Oppfølging av sektorens digitaliseringsstrategi
 • Geodatasjefen har en sentral rolle i sektorens lederteam

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå, gjerne innen fagområdene GIS/geomatikk/eiendomsfag/IKT
 • Gode lederegenskaper med erfaring og kompetanse på omstillingsarbeid og digitale endringsprosesser
 • Tilleggsutdannelse innen ledelse er ønskelig sammen med relevant erfaring fra ledelse av kompetansemiljøer
 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Du er en synlig, tydelig og samlende leder med et helhetsperspektiv
 • Du har evne til å videreutvikle samarbeidet internt i avdelingen og mot øvrige enheter
 • Du bygger faglig tillit og skaper gode relasjoner med innbyggere og politikere
 • Du er beslutningsdyktig, har gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert Du er nytenkende, med ønske om å være med å prege utviklingen av kommunen
 • Du har god forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppdrag og varierte arbeidsoppgaver med stor grad av egen påvirkning
 • Stor frihet for å tilrettelegge egen arbeidsdag
 • Interessante og spennende oppgaver
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke "søk nå" til høyre.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Grethe Salvesvold
Kommunaldirektør
Telefonnummer: (+47) 669 38 413
Mehdi Jeddi
Personalrådgiver
Telefonnummer: (+47) 669 38 486

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte medarbeider.