Geodatamedarbeider

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Kartverket Tromsø er det ledig fast stilling med arbeidsoppgaver innen fagområdet geodata. Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkart, temadata, plandata) og arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon). Vi har mange samarbeidsparter, i første rekke kommuner og andre offentlige etater. Arbeidet er i stor grad organisert som prosjekter der vi er prosjektledere. Veiledning og opplæringsvirksomhet innenfor våre fagområder er blant våre oppgaver. 

Til stillingen søker vi etter personer med kompetanse knyttet til etablering, forvaltning og utnytting av geodata.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med forvaltning og kvalitetsheving av geodata
 • Kommunikasjon med, og organisering av arbeid knyttet mot våre samarbeidsparter
 • Oppfølging og veiledning av våre samarbeidsparter
 • Være kontorets kontaktperson innenfor spesifikke oppgaver knyttet til geodata
 • Bidra til å sikre kvalitet i alle ledd under gjennomføring av våre oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse og arbeidserfaring innen geodatafaget
 • Erfaring med relevante GIS-verktøy
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide prosjektrettet og i team
 • Gode IT-kunnskaper

Utdanningsretning

 • Geomatikk/GIS

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, initiativrik og engasjert
 • Evne til å jobbe strukturert og resultatorientert, både selvstendig og i team
 • Vilje og evne til å sette seg inn i ny kompetanse og nye arbeidsoppgaver
 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for kurs og videreutdanning i et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 459 100 til kr 590 000 etter kvalifikasjoner.
 • Flytteutgifter kan dekkes etter fastsatte regler
 • Gunstig pensjonsordning og boliglån gjennom Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke ut fra alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kartverket er IA-virksomhet. Forholdene vil i størst mulig grad tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Steinar Vaadal
Fylkeskartsjef

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger