Geodatamedarbeider - Samferdselseksjonen i Landdivisjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Den nasjonale vegdatabanken, NVDB, er et viktig hjelpemiddel i forvaltningen og oppdateringen av vegnettet.NVDB driftes av Statens vegvesen, men oppdateres i felleskap av Statens vegvesen og Kartverket. Mange brukere er avhengig av gode og oppdaterte vegedata, som f.eks. beredskap, ambulanse, brann, politi, og de er grunnlag for ulike navigasjonssystemer og web-baserte ruteplanleggere.

I Kartverket, Landdivisjonen er det ledig en (mulig to) stilling(er) i Samferdselsseksjonen. Stillingen er knyttet til oppdatering av vegnettet i NVDB. Dette innebærer tilrettelegging, innlegging og utskifting av geometri og utvikling av produksjonsrutiner. Kartverket oppdaterer vegnettet i tett samarbeid med Statens vegvesen, kommunene og Kartverkets 12 fylkeskartkontorer. Det er ønskelig med oppstart så fort som mulig

Stillingen(e) vil inngå i Samferdselsseksjonen som i dag består av 8 personer. Arbeidssted er Hønefoss. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke når det gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn. Kartverket er IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden. 

Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle søkere.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatering av NVDB fra innsendte data fra kommunene, og endringsdata fra fotogrammetrisk konstruksjon.
 • Delta i videreutviklingen av produksjonsløyper og NVDB.
 • Presentasjon av NVDB-virksomheten utad mot eksterne samarbeidsparter eller overfor relevante fagfora.
 • Oppdaterings- og kvalitetsansvar for NVDB i én av Kartverkets fem regioner kan være aktuelt.
 • Delta i utvikling av produkter.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet/høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende utdannelse. Relevant erfaring kan delvis kompensere for manglende formell kompetanse
 • God kompetanse på GIS-applikasjoner - spesielt Novapoint er ønskelig.
 • Ønskelig med kjennskap til Pytonprogrammering
 • God kompetanse i SOSI-standarden
 • Norsk språk må beherskes

Utdanning

 • Geomatikk/GIS
 • Høyskole / universitet

Egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Utadvendt og kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Det stilles krav til god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsingeniør kode 1085 / overingeniør kode1087- fra kr. 432 000 til 516 000 etter kvalifikasjoner.
 • Interessante arbeidsoppgaver i en moderne virksomhet som arbeider for å levere ferske kvalitetsdata, være en aktiv pådriver både for økt bruk av geodata og for at dataene skal bli lett tilgjengelige
 • Gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • Trivelig arbeidsmiljø og et levende fagmiljø
 • Fleksitid og sommer-/vintertid
 • Mulighet for en times fysisk egenaktivitet i arbeidstiden per uke.

Kontaktpersoner

Tore Abelvik
Seksjonsleder

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger