Geodatamedarbeider - Plan- og bygningsetaten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gå-byen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere fordelt på 6 fagavdelinger og 3 stabsstøtte avdelinger. Våren 2019 flytter vi inn i nye moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Kart- og oppmålingsavdelingen består av 44 dyktige og engasjerte medarbeidere med variert utdannelsesbakgrunn. Her vil du bli en del av et solid fagmiljø med ansvar for kommunens GIS-systemer, plandataforvaltning, kart og matrikkel, oppmåling, deling og seksjonering, navn- og adressering som alle samarbeider tett med resten av etaten og kommunen for øvrig. Avdelingen er inndelt i 4 seksjoner som ledes av hver sin seksjonsleder.Til gruppen som jobber med kontroll av planmateriell/føring av kommunens planregister, ønsker vi nå å knytte til oss en initiativrik medarbeider som tar ansvar og kan bidra positivt i vårt team. Du vil være en del av et solid fagmiljø innen GIS/plandata, som samarbeider tett med byplanleggerne.

Vi nå ledig stilling som Geodatamedarbeider - seksjon GIS og plandata

Arbeidsoppgaver

 • Samsvarskontroll av plandata og dokumenter i forbindelse med arealplanprosessen
 • Veiledning om utforming av arealplankart
 • Føring av digitalt planregister
 • Diverse GIS-oppgaver
 • Vektorisering av eldre arealplaner

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha relevant utdanning tilsvarende masternivå
 • Du må ha erfaring med bruk av aktuell GIS-programvare som GisLine og ArcGIS
 • Kompetanse innenfor kart- og arealplanfaget
 • Du bør ha god kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Utdanningsretning
 • Geofag og naturressurser

Personlige egenskaper

 • Du bør være strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra offentlig eller privat virksomhet med tilsvarende oppgaver er en fordel

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt og allsidig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Knud Hillers
Seksjonsleder GIS og plandata
Telefonnummer: 959 92 976

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.