GE Healthcare AS på Lindesnes søker en erfaren HMS/Miljørådgiver

HMS/Miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse

Rollebeskrivelse:

HMS avdelingen søker etter en erfaren HMS/miljørådgiver som vil være med å styrke vår kompetanse innenfor miljøområdet. Stillingen er plassert i et sterkt faglig miljø med gode utviklingsmuligheter.

Vi ser etter en person med noen års erfaring som kan bidra til videre utvikling av bedriftens systemer og forbedring av våre prestasjoner innenfor HMS/ytre miljø.

Oppgaver:

 • Fremme forbedringer innenfor miljø prestasjon og bærekraftig utvikling
 • Vær oppdatert på gjeldende miljøregelverk, krav og internasjonale standarder
 • Løpende oppfølging av overvåkingsprogram for ytre miljø, sikre overholdelse av tillatelser og kvalitetssikring av ulike miljøregnskap
 • Støtte og gi råd til driftsorganisasjonen i miljøsaker
 • Samarbeide med vårt REACH team mht. etablering og vedlikehold av yrkeshygieniske og miljømessige eksponeringsscenarier
 • Gjennomføre miljø- og risikovurderinger knyttet til nye prosjekter og regulær produksjon
 • Videreutvikle og implementere systemer rundt miljøoppfølging/miljøledelse
 • Rapportering av miljødata til myndighetene
 • Kontakt med og oppfølging av eksterne samarbeidspartnere for håndtering av regulært og farlig avfall
 • Ansvarlig for vurdering av prosessendringer mht konsekvenser for HMS/Ytre mlijø
 • Delta i interne revisjoner, verifikasjoner og forbedringsprosjekter relatert til HMS/miljø
 • Delta i arbeidsgrupper og relevante profesjonelle nettverk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende (Mastergrad og 2+ års relevant erfaring/Bachelor og 5+ års relevant erfaring)
 • Erfaring med myndighetskommunikasjon
 • Fordelaktig med erfaring fra HMS-/miljøledelse og HMS-/miljøstandarder som ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO 45000) er en fordel
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for formelle kvalifikasjoner
 • Gode datakunnskaper
 • Omfattende ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig - Må beherske engelsk flytende (muntlig og skriftlig)

For stillingen kan vi tilby:

 • Utfordrende oppgaver og muligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Frie pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

John Marius Trøen
EHS Manager
Telefonnummer: +47 480 09 603

Hvem er GE Healthcare AS?

Ved GE Healthcare AS Lindesnes utføres den kjemiske produksjonen av kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg. Bedriften har sin beliggenhet i naturskjønne omgivelser i fjæresteinene i Lindesnes kommune. Våre produkter innen medisinsk billeddiagnostikk har vært i kontinuerlig vekst i 40 år, og vi er i dag verdensledende produsent som leverer kontrastmidler til hele verdensmarkedet. Produktene er viktige for å kunne diagnostisere sykdommer på et tidlig stadium. Hvert sekund undersøkes tre pasienter med produkt som er produsert hos oss, og produktene bidrar til å redde liv hver dag. En viktig del av vår strategi er at vi skal være et mulighetenes anlegg for produksjon av kjemiske produkter som forbedrer menneskers liv og helse. Vi på Lindesnes er med våre 350 ansatte en del av GE som er et av verdens største selskaper med sine ca. 350 000 ansatte.