GE Healthcare AS på Lindesnes har ledig stilling som prosessindustri toksikolog

Prosessindustri toksikolog

Stillingsbeskrivelse

Rollebeskrivelse:

Bedriften har ledig stilling som prosessindustri toksikolog i 100 % fast stilling som vil være med å styrke vår kompetanse innenfor regelverksarbeid rettet mot kjemikalielovgivning og miljølovgivning. Stillingen er plassert i et sterkt faglig miljø med gode utviklingsmuligheter.

Vi ser etter en person med erfaring fra prosessindustri som kan bidra til videre utvikling av bedriftens systemer, sikre at gjeldende regelverk blir ivaretatt og delta i bedriftens målrettede utvikling. Tett samarbeid med eksisterende HMS funksjoner innen REACH, utvikling, yrkeshygiene og ytre miljø.

Ønskede kvalifikasjoner:

Kandidaten må ha god kjennskap til kjemikalie- og miljøregelverk, nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig at kandidaten har forståelse for både humantoksikologi og økotoksikologi. Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig er en forutsetning. Erfaring fra prosessindustri vil være en fordel. Kandidaten har mastergrad eller doktorgrad innen relevant fagområde.

Stillingen vil rapportere til EHS Manager.

Oppgaver:

 • Stillingen innebærer å være bedriftens kontaktpunkt overfor relevante myndigheter.
 • Bistå i risikovurderinger av kjemiske forbindelser med utarbeidelse av kriteriedokumenter, samt vurdering av eksisterende vitenskapelige kriteriedokumenter.
 • Delta i fastsettelse av interne grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren.
 • Bidra inn mot relevante prosjekter hvor nye kjemikalier skal vurderes.
 • Være premissgiver for vurdering av kjemikalier i forhold til ytre miljø, økotoksikologi og miljøkonsekvenser.
 • Vurdere behov for nye tester for å dokumentere kjemikaliers egenskaper og effekter.
 • Bistå i arbeidet med opplæring og forståelse av kjemikaliers egenskaper.
 • Bidra i problemløsning ved kompliserte prosess- og sidestrømshendelser.
 • Bistå i oppfølging av eksterne samarbeidspartnere for håndtering av regulært og farlig avfall.
 • Kvalitetsikre dokumenter som bedriften utarbeider og som inneholder toksiologisk informasjon.
 • Delta i risikovurdering ved valg av materialkvaliteter på utstyr, emballasje osv., ved direkte og indirekte produkt-kontakt.
 • Delta i arbeidsgrupper og relevante profesjonelle nettverk

For stillingen kan vi tilby:

 • Utfordrende oppgaver og muligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Frie pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

John Marius Trøen
EHS Manager
Telefonnummer: +47 480 09 603

Hvem er GE Healthcare AS?

Ved GE Healthcare AS Lindesnes utføres den kjemiske produksjonen av kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg. Bedriften har sin beliggenhet i naturskjønne omgivelser i fjæresteinene i Lindesnes kommune. Våre produkter innen medisinsk billeddiagnostikk har vært i kontinuerlig vekst i 40 år, og vi er i dag verdensledende produsent som leverer kontrastmidler til hele verdensmarkedet. Produktene er viktige for å kunne diagnostisere sykdommer på et tidlig stadium. Hvert sekund undersøkes tre pasienter med produkt som er produsert hos oss, og produktene bidrar til å redde liv hver dag. En viktig del av vår strategi er at vi skal være et mulighetenes anlegg for produksjon av kjemiske produkter som forbedrer menneskers liv og helse. Vi på Lindesnes er med våre 350 ansatte en del av GE som er et av verdens største selskaper med sine ca. 350 000 ansatte.