Fylkeskartsjef i Skien

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig stilling som fylkeskartsjef ved Kartverket Skien. Fylkeskartsjefen har ansvar for både Vestfold og Telemark og kontoret har 10 ansatte. De viktigste oppgavene for kartkontoret er samordning av geodatavirksomheten i fylkene og ulike fagorgans- og myndighetsoppgaver på fagfeltet. Arbeidet med å sikre et godt samarbeid med kommunene, fylkesetater og andre aktører innenfor arbeidet med stedfestet informasjon har høy prioritet.

Vi søker deg som har grunnleggende innsikt i og forståelse for etablering, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Stillingen krever sikkerhetsklarering. Det forutsettes derfor at vi kan be om nødvendige personopplysninger.

 

Arbeidsoppgaver

 • Fylkeskartsjefen er ansvarlig for virksomheten ved kontoret
 • Lede og administrere samarbeidet innenfor Geovekst og Norge digitalt
 • Ivareta Kartverkets rolle som sentral matrikkelmyndighet og følge opp og veilede kommunenes arbeid som lokal matrikkelmyndighet
 • Legge til rette for og bidra i arbeidet med etablering og drift av kommunale planregistre. Tilrettelegge prioritert tematisk informasjon for bruk i planlegging av fremtidig arealbruk
 • Bidra til etablering av interkommunalt samarbeid for mer effektiv oppgaveløsning i kommunene
 • Sikre at kontoret har høy kompetanse på fagområdene for å veilede kommunene og andre offentlige aktører innenfor fagfeltene
 • Stillingen har økonomi- og personalansvar

 

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves kompetanse med utdanning fra høyskole/universitet på mastergradsnivå med relevant fagkrets. Utdanning med lavere grad kan aksepteres i kombinasjon med god relevant praksis
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor

 

Utdanningsretning

 • Eiendomsfag
 • Geomatikk/GIS
 • Planfag

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må i tillegg til overordnet ledelse av kontorene kunne bidra aktivt med faglige virksomhet og gjennomføring av oppdrag
 • Gode lederegenskaper, resultat- og målorientert, gode samarbeidsevner og god økonomisk forståelse
 • Vi søker en leder som er utadvendt og god til å presentere, kommunisere og representere

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver innenfor et fagområde i stor utvikling
 • Stillingen lønnes som sjefingeniør kode 1088 etter kvalifikasjoner, med lønn fra kr 671 600 - til kr 715 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.
 • Gunstig pensjons- og låneordning gjennom Statens pensjonskasse

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn. Kartverket er IA-virksomhet. Forholdene vil i størst mulig grad tilrettelegges for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Einar Jensen
Avdelingsdirektør

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger