Funksjonsleder for rørlegging og trykkprøving

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten, Funksjon rørleggere/trykkprøving søker etter funksjonsleder. Funksjonens hovedoppgaver er beredskapsoppgaver på rørtekniske installasjoner, akutte og planlagtevedlikeholdsoppgaver og nyanlegg og provisoriske anlegg. I tillegg utfører funksjonen trykkprøving ogdesinfisering av etatens ledningsnett. Funksjonen består av 10 medarbeidere. 

Arbeidsoppgaver

Personalmessig og administrativ ledelse av de ansatte i funksjonen herunder oppfølging, opplæring og utvikling av funksjonens medarbeidere samt budsjettansvar

Faglig ansvar herunder koordinering av drift og vedlikeholdsoppgaver innenfor funksjonen, bla. oppgaver som rørlegging, nymontasje, rehabilitering og provisoriske anlegg, trykkprøving, desinfisering og kumskilting samt oppfølging av sideentreprenører og ledelse av underentreprenører

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskolenivå eller teknisk fagskole innenfor relevant fagfelt
 • Søkere med fagbrev som rørlegger kombinert med lang og solid VA- og anleggserfaring er også aktuelle for stillingen
 • Ledererfaring alternativt Anleggslederskolen, Mellomlederskolen eller annen lederutdanning  
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig virksomhet og lov- og avtaleverk innenfor offentlig virksomhet samt erfaring fra produksjon med egne ansatte og sideentreprenører.
 • Relevante kunnskaper innen IT
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Førerkort klasse B

Søker må kunne autoriseres/sikkerhetsklareres til nivå begrenset i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, men også samarbeidsorientert, og en som kan engasjere og mobilisere andre
 • Strukturert med gjennomføringsevne og kunne håndtere mange og varierte oppgaver
 • Se helhet og ha evne til å prioritere i komplekse arbeidsprosesser
 • Lojal, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for videreutvikling
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønnstrinn 52 - 58, årslønn fra kr. 680. 800 til kr. 769. 300, avhengig av kompetanse

Kontaktpersoner

Inger Charlotte Friestad Juell
Seksjonsleder
Telefonnummer: 902 75 134

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger