Funksjonsleder for prosjektgjennomføring

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten skal utrede og gjennomføre mange interessante og utfordrende prosjekter og utbyggingsoppgaver i årene framover. Fornyelsen av infrastrukturen for vann og avløp i Oslo akselereres samtidig som prosjektene blir mer kompliserte. Seksjon prosjektgjennomføring er ansvarlig for en prosjektportefølje på rundt 800 mill. NOK. Prosjektene er i all hovedsak bygg- og anleggsrelaterte. 

Da en av seksjonens to funksjonsledere går over i annen stilling, søker vi etter hans erstatter.Gruppen som søker ny leder består av ca 20 prosjekt- og byggeledere og utgjør et sterkt fagmiljø innen ledelse og gjennomføring av anleggsprosjekter. Som funksjonsleder i vår seksjon får du mulighet til å videreutvikle dette teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar, ledelse og utvikling av enhetens personalressurser.
 • Bemanne prosjektene med prosjektledere og byggeledere.
 • Sørge for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på funksjonens personalressurser, og bistå i anskaffelse av eksterne personalressurser der det er behov.
 • Planlegge og sørge for opplæring og utvikling av funksjonens medarbeidere.
 • Bistå i å utvikle kvalitetssystemer.
 • Bidra til å spre informasjon om vår erfaring og suksess med effektiv teknologi og prosjektgjennomføring innenfor og utenfor VAV.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse på høyskole/universitetsnivå, gjerne med tilleggsutdanning innen prosjektledelse, MBA, master of management eller andre relevante fag.
 • Kompetanse innenfor hovedtyngden av seksjonens arbeidsområder. Gjerne erfaring som leder, prosjektleder og/eller byggeleder fra VA eller bygg og anleggsprosjekter.
 • Kompetanse innen HMS/SHA og kvalitetssikring.
 • Relevante kunnskaper innen IT.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Evne til å lede i samsvar med Oslo kommunes ledelsesprinsipper: Du setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater, fastsetter mål og skaper entusiasme for målene, viser respektfull atferd overfor brukere og medarbeidere, har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende, utvikler, ansvarliggjør og synliggjør medarbeidere og kollegaer, og er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • Gode muligheter for å videreutvikle deg som leder.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lønn fra kr. 753 100 til kr. 842 800, avhengig av kompetanse.

Kontaktpersoner

Espen Hauge
Seksjonsleder
Telefonnummer: 21802180

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger